Loading…

Ispitirea lui Isus

 

Marcu 1:12-13

INTRODUCERE

1. O binecuvântare de care ne bucurăm avându-L pe Domnul Isus ca Mântuitor, este capacitatea Sa de a ne mângâia și de a ne ajuta atunci cînd suntem ispitiți.

a. Aceasta se datorează faptului că și El a fost ispitit – Evr. 2:18

b. El are milă și oferă har pentru a ne ajuta în vremuri de nevoie – Evr. 4:14-16

2. Studiul ”ispitirii lui Isus” poate fi benefic din mai multe motive:

a. Aceasta ne amintește că Isus poate înțelege propriile noastre ispite

b. Ne dezvăluie cum putem avea mai mult succes în depășirea ispitei

DISCUŢIE

I. SUMARIZAREA ISPITIRII LUI ISUS

A. Duhul L-a dus pe Isus în pustie – Mc. 1:12

B. Unde a fost timp de patruzeci de zile – Mc. 1:13

C. După care a fost ispitit de Satan – Mc. 1:13

II. ”PROCESUL GRADUAL” AL ISPITIRII

A. Ispita lui Satana față de pofta cărnii – Mat. 4:3-4

B. Ispita lui Satan față de mândria vieții – Mat. 4:5-7

C. Ispita lui Satan față de pofta ochilor – Mat. 4:8-10

D. La fiecare ispită, Isus răspunde: “Este scris …” – Mat. 4:4, 7, 10

III. CREȘTINUL ȘI ISPITA

A. Avem același adversar (potrivnic) – 1Pet. 5:8-9

B. Suntem ispitiți în același fel – 1Ioan 2:15-16

C. Avem aceleași instrumente (arme) pentru a le depăși – Efes. 6:16-17

IV. APLICAȚII

A. Hrana fizică nu ne poate satisface toate nevoile, avem nevoie și de ”hrană spirituală” – Eze. 3:1-3 (Doar Cuvântul lui Dumnezeu răspunde acestei nevoi.)

B. Noi, creștinii, trebuie să ne încredem în Domnul, nu să-L ispitim – Psa. 78:17-22

C. Scriptura ne este de mare ajutor, însă poate fi foarte ușor și abuzată – 2Pet. 3:16

D. Calea către slavă nu este rapidă și ușoară, ci lungă și grea – Fapte 14:22; Rom. 2:7

CONCLUZIE

1. Cea mai importantă lecție din ”Ispitirea lui Isus” este că avem un Mântuitor care ”…a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile…”.

a. El este Marele nostru Preot, milos și credincios –Evr. 2:17

b. Fiindcă a suferit, fiind ispitit, El ne poate ajuta în ispitele noastre – Evr. 2:18

c. El are milă și dă har pentru a fi ajutați în vremuri de nevoie – Evr. 4:15-16

2. ”Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit…”– Evr. 12:2-3

3. Putem învăța de la Domnul Isus cum să învingem ispitele din viața noastră!