Loading…

Legea Domnului este desăvârşită

 

Psa 19:7-8

INTRODUCERE

1. Psa 19:7 ”Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul… 8 ” Orânduirile Domnului sunt fără prihană şi înveselesc inima…”

2. Unul dintre motivele pentru care Cuvântul este declarat ca fiind desăvârșit este că prin intermediul său îl putem cunoaște pe Dumnezeu. Cuvântul ni-l dezvăluie ca pe un Dumnezeu al unui legământ veșnic al iubirii în Hristos Isus, Evr 13:20-21

3. Cuvântul lui Dumnezeu este desăvârșit, prin el ni se dă ”tot ce privește viața și evlavia”, 2Pet 1:3

4. În cartea Exodului, Faraon încercă să-i determine pe Evrei să compromită Cuvântul lui Dumnezeu. Cum suntem noi ispitiți să compromitem Cuvântul?

 

DISCUȚIE

 

I. #1

A. Faraon – Exo 8:20, 25 „Duceţi-vă de aduceţi jertfe Dumnezeului vostru aici în ţară.”

B. Diavolul – rămâi în lume!

C. Dumnezeu – Isa 45:22-25; 55:1-3; Mat 11:28

 

II. #2

A. Faraon – Exo 8:27-28 ”… să nu vă depărtaţi prea mult, dacă plecaţi.”

B. Diavolul – stai aproape de mine, nu fi prea zelos pentru Dumnezeu!

C. Dumnezeu – Mat 22:37; Rom 12:1-2; 1Cor 15:58

 

III. #3

A. Faraon – Exo 10:9-11 “Nu, nu; ci duceţi-vă voi, bărbaţii, şi slujiţi Domnului…”

B. Diavolul – tu du-te, dar dă-mii pe ai tăi!

C. Dumnezeu – Psa 78:3-7; Pro 22:6; Efes 6:4

 

IV. #4

A. Faraon – Exo 10:24 „… Să nu rămână în ţară decât oile şi boii voştri…”

B. Diavolul – tu du-te, dar dă-mi mie toate bunurile tale!

C. Dumnezeu – Pro 3:9-10; Mal 3:7-10; 1Tim 6:9-10, 17-19

 

CONCLUZIE

1. A face compromisuri înseamnă a face concesii sau adaptări pentru cineva care nu este de acord cu un set de standarde sau reguli. Biblia arată clar că Dumnezeu nu acceptă compromiterea standardelor Sale, Psa 119:1-4

2. A nu face compromisuri necesită supunerea noastră neclintită față de El și numai față de El, indiferent de concesiile cu care suntem ispitiți, Psa 119:10, 15

3. Ca și credincioși adevărați în Hristos, trebuie să acceptăm Cuvântul lui Dumnezeu ca adevăr absolut și infailibil, 2Tim 3:16

4. Trebuie să fim pe deplin ascultători de Cuvântul Său, Ioan 14:15; 2Ioan 6