Loading…

Măsura maturității noastre

Efeseni 4:13

INTRODUCERE

1. Maturitatea creștinului este o necessitate însă ea se regăsește în contextul unui proces gradual. ”Puțin câte puțin” este principiul care stă la baza creșterii spirituale.

2. Continuitate, progresie, dezvoltare, evoluție, sau orice alt cuvânt a-ți folosi, aceasta este ”legea” care sta la baza procesului de maturizare spirituală.

3. Creșterea exprimată în text face obiectul unui proces ascendent. Ea are ca și scop ”ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.” Înainte, spre cer, este obiectivul creștinului.

DISCUȚIE

I. CUNOȘTINȚĂ

A. Evităm ducerea în rătăcire (vs.17) printr-o creștere continuă a harului și a cunoașterii lui Isus, 2Petru 3:18

B. Ce trebuie să cunosc?

  1. Cine este Dumnezeu, Fapte 17:24-31

  2. Cine este Isus, Ioan 20:31

  3. Planul lui Dumnezeu pentru mântuirea mea, 1Ioan 5:11-12

  4. Despre Biserica Lui, 1 Timotei 3:15

  5. Cum să trăiesc în această lume, Filipeni 2:15-16

  6. Cine sunt eu, Romani 8:14-17

II. DISCERNĂMÂNT

A. ”Cunoașterea” și ”priceperea” evită o dragoste ”oarbă”, Filipeni 1:9

1. Gr.aisthēsis–discernământ,judecată

2. Răspunde la întrebarea: ”De ce?”

a. Dumnezeu și-a făcut cunoscute căile prin revelație, Psalmul 103:7

i. Oamenii au vrut să vadă ce a făcut Dumnezeu

ii. Moise a vrut să înțeleagă, ”De ce?”

B. Ne ajută să ne definim prioritățile, Matei 6:33-34

C. Ne face să-L iubim pe Dumnezeu mai mult, Efeseni 3:18-19

D. Ne ajută să ne împotrivim ispitelor, Iacov 1:12-15

III. ÎNCREDERE

A. Temelia încrederii apostolului Pavel a fost credincioșia lui Dumnezeu, 2Timotei 1:12

B. Nădejdea creștinului trebuie să fie în Isus Hristos și-n Dumnezeu, Romani 15:12-13

CONCLUZIE

1. Nu este suficient să spunem că creștinismul tinde să-i facă pe oameni mai buni. Scopul său este de a ne ”perfecționa”, “până vom ajunge toți… la starea de om mare…”, Efeseni 4:13

2. Lucrarea harului asupra sufletului este o lucrare graduală în exercitarea credinței, a speranței, a iubirii și a cunoștințelor spiritual, este o creștere.

3. Acest obiectiv nu poate fi atins decât în Hristos Isus.