Loading…

Mesagerul lui Mesia (lecția 1)

 

INTRODUCERE

1. Ioan Botezătorul este un autentic eroual credinței, Lc. 1:15-16,76-79; 3:15-18

2. Ioan a avut un rol vital în planul de răscumpărare al omului de către Dumnezeu – a anunțat venirea Împăratului și a pregătit inimile oamenilor să-L primească.

3. Împărăția lui Hristos se apropia și Ioan a fost trimis să-i pregătească pe oameni, Matei 3

4. Mesajul și viața lui Ioan Botezătorul, Mat. 3:1-10

DISCUȚIE

I. PROFEȚIA ÎMPLINITĂ DE IOAN

A. Vocea din pustie, Mat. 3:3 (Isaia 40:3-5) Lc. 3:4-6

B. Solul care va pregăti calea Domnului, Mal. 3:1

C. Ilie cel promis, Mal. 4:5-6 (Mat. 11:14)

1. Identificat în mod clar de Isus, Mat. 11:14

2. Va veni în Duhul și puterea lui Ilie, Lc. 1:16-17

3. ”…să aşeze din nou toate lucrurile…”, Mat. 17:11, cf. 1 Împ. 18:37

II. ÎMPĂRĂȚIA ESTE APROAPE, Mat. 3:2 (Mc. 1:15)

A. Asteptarile lui Israel, Dan. 2:44; 7:13-14, 17-18

1. Mc. 9:1 (Fapte 1:8; 2) – s-a împlinit Dan. 2:44

2. Evr. 12:28 – s-a împlinit Dan. 7:18

III. UN MESAJ AL POCĂINȚEI, Mat. 3:2

A. Să întoarcă oamenii înapoi la legea lui Dumnezeu, Mal. 4:6; Lc. 1:16-17, 77

B. Să-i avertizeze de mânia viitoare, Mat. 3:7, 10; Mal. 4:5-6

C. Botezul pocăinței, Mat. 3:5-6; Mc. 1:1-5 (Lc. 3:3)

D. Roade ale pocăinței, Mat. 3:7-10; Lc. 3:10-14 (Fapte 26:20)

IV. VIAȚA LUI IOAN, Mat. 3:4; Mat. 11:7-8

A. Austeră, aspră și caracterizată de lepădare de sine atât în ce privește hrana, cât și îmbrăcămintea; care ne amintește de viața lui Ilie, 2Împ. 1:8

B. Stilul său de viață (mâncare/îmbrăcăminte) a fost un protest viu împotriva egoismului și îngăduinței de sine a zilelor sale.

V. APLICAȚII:

# 1: Dumnezeu își împlinește făgăduințele, Ezek. 12:28

# 2: Împărăția există acum, Col. 1:13

# 3: Pocăința este esențială, Lc. 13:3, 5; 2Pet. 3:9

# 4: Trăiește pentru Hristos, Ioan 12:25-26

CONCLUZIE

1. Ioan Botezătorul a fost un om al credinței!

2. Ioan și-a recunoscut rolul și și-a îndeplinit lucrarea, Ioan 3:28

3. Și tu poți fi ”mare”, slujind neprihănirea în Împărăția lui Hristos! (Să fii născut din apă și din Duh, înseamnă că ești mai ”mare” decât a fi ”născut din femeie”) Mat. 11:11