Loading…

Mesagerul lui Mesia (lecția 2)

 

 

INTRODUCERE

1. Ioan Botezătorul este unautentic erou al credinței, Lc. 1:15-16,76-79; 3:18-20

2. Ioan a avut un rol vital în planul de răscumpărare al omului de către Dumnezeu – a anunțat venirea Împăratului și a pregătit inimile oamenilor să-L primească.

3. Împărăția lui Hristos se apropia și Ioan a fost trimis să-i pregătească pe oameni, Matei 3

4. Câteva contraste ale vieții lui Ioan Botezătorul.

DISCUȚIE

I. CONTRASTE ALE LUI IOAN BOTEZĂTORUL, Mat. 3:11-12

A. Cu Isus: Isus a fost mai puternic decât Ioan, Mat. 3:11; cf. Ioan 3:28-30

1. Respectul lui Ioan pentru Isus, Mat. 3:14

2. Ioan s-a bucurat să fie slujitorul lui Hristos, Ioan 3:29

B. Cu omenirea: Nici unul mai mare decât Ioan, Mat. 11:9-11a

    1. Mult mai mult decât un profet; Mesagerul lui Mesia, 11:9-10

    2. ”Mai mare” datorită muncii și smereniei sale, 11:11 (Ce laudă din partea Fiului lui Dumnezeu!)

C. Cu cetățenii Împărăției: Nu la fel de mare ca aceștia, Mat. 11:11b-12

1. Ioan nu a fost un participant direct la împărăție (Calvarul, Cincizecimea…)

2. Efortul intens de a intra în împărăție a fost rezultatul lucrării lui Ioan, 11:12 (Luca 16:16).

D. Aplicații:

# 1: Să ne bucurăm că suntem slujitori ai lui Hristos, 1Tim. 1:12, 1Pet. 5:5

# 2: Să fim credincioși în lucrarea noastră ca să primim lauda lui Hristos, Mt. 25:21

# 3: Să ne străduim să intrăm în Împărăție, Lc. 13:23-24

II. LUCRAREA LUI IOAN BOTEZĂTORUL, Mat. 3:13-17

A. A ajutat să împlinească toată neprihănirea când l-a botezat pe Isus, Mat. 3:13-15

1. Isus a venit să facă voia lui Dumnezeu, Ioan 6:38; Evr. 10:7

2. Voia lui Dumnezeu a fost ca oamenii să primească mesajul și botezul lui Ioan

B. A ajutat la răspândirea Evangheliei prin identificarea lui Isus, Ioan 1:29-34 (Odată identificat, Ioan l-a arătat altora pe Hristos, Ioan 1:35-36; 3:25-31)

C. Aplicații:

# 1: Trebuie să slujim neprihănirii prin ascultare, Rom. 6:15-18

# 2: Trebuie să-i călăuzim pe alții la Isus, Ioan 1:40-42 (43-46)

CONCLUZIE

1. Ioan a fost un om al credinței!

2. Ioan și-a recunoscut rolul și și-a îndeplinit lucrarea, Ioan 3:28

3. Și tu poți fi ”mare”, slujind neprihănirea în Împărăția lui Hristos!