Loading…

Nădejdea mea

 

Iov 6:11-13

INTRODUCERE

1. Iov 6:11 ”La ce să mai nădăjduiesc când nu mai pot?…”

2. Elifaz era de părere că Iov ar putea fi vindecat de Dumnezeu cât și să-și recapete prosperitatea materială (cf Iov 5:18-26), însă Iov respinge această opinie. El se simte ”stors” de putere; Iov nu concepe că viața lui mai poate fi ca înainte, nu poate avea o astfel de nădejde.

3. Ce este nădejdea prin definiție?

  • ” Încredere sau convingere că ceea ce faci ori dorești se va realiza; speranță; încredere în sprijinul, în ajutorul cuiva sau a ceva, certitudine că cineva sau ceva va fi favorabil, de ajutor.” (DEX)
  • Evr. yâchal – ”A astepta; implicit a fi răbdător, a spera deși ești îndurerat, a avea încredere.” (Dict. Strong)

4. Ce înseamnă pentru noi, creștinii, a nădăjdui?

 

DISCUȚIE

I. Vindecare

A. Omenirea este în suferință, Rom 3:23 (cf Rom 3:10)

B. Suferința aduce moarte, Rom 6:23

C. În Isus avem parte de vindecare, 1Pet 1:3, 22-23

 

II. Optimism

A. Dumnezeu nu ne uită, Psa 42:9-11

B. Dumnezeu nu ne va părăsi, Evr 13:5-6

C. Nu avem motive să fim pesimiști, Rom 8:28, 31-37

 

III. Pace

A. Hristos, speranța evreilor și a neamurilor, Rom 15:8-13

B. Hristos, pacea omenirii, Efes 2:11-20

C. Pacea lui Dumnezeu ne păzește inimile, Filip 4:6-7, 9

 

CONCLUZIE

1. Iov 6:13 ”Nu sunt eu lipsit de ajutor şi n-a fugit mântuirea de mine?”

2. În Vechiul Testament, credincioșii erau încurajați să aștepte ajutorul lui Dumnezeu cu nădejde. În vremuri de necaz trebuiau să aștepte pe Domnul, care avea puterea de a schimba lucrurile în viața lor, Psa 25:21-22; 40:1-2, 4

3. La fel cum Vechiul Testament pune accentul pe nădejde ca fiind încredere, Pavel ne încurajează să nădăjduim în Dumnezeu (1Tim 4:10) și în Hristos (Efes 1:12).

4. Când nădăjduim ceva, așteptăm cu răbdare, Rom 8:25; 15:4

5. Noi, care trăim cu nădejdea întoarcerii lui Hristos, știind că atunci când ”Se va arăta El, vom fi ca El” căutăm să ne curăţim ”după cum El este curat.” 1Ioan 3:2-3