Loading…

Nicio osândire

Romani 8:1

INTRODUCERE

1. Rom 8:1 ”Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus…” Declarația din prima parte a acestui verset, ”nu este nicio osândire”, se referă la ”a pronunța o condamnare la moarte”.

2. Acest adevăr este valabil pentru cei care sunt în Hristos Isus, pentru că ei ”nu mai vin la judecată, ci au trecut din moarte la viață” Ioan 5:24

3. Acestă afirmație biblică, însă, a creat multe neînțelegeri în lumea religioasă.

a. Este folosită să învețe că nu poți ”cădea din har” Gal 5:4; Evr 6:4-6

b. Este folosită pentru a promova ”toleranța” față de învățătura falsă.

4. Ce a vrut de fapt, Pavel, să scoată în evidență?

 

DISCUȚIE

I. O PROMISIUNE: ”nu este nicio osândire”

A. Servitudinea păcatului aduce moarte, Ezec 18:20; Rom 6:23; Iac 1:13-15

B. Toți păcătuim, Ecl 7:20; Ier 2:22-23; 1Ioan 1:8, 10

C. Isus Hristos este ”paracletul” (apărătorul) nostru, 1Ioan 2:1-2; Evr 7:24-25

1. Cum? 1Ioan 1:7; 1Pet 1:18-19

2. De ce? Rom 5:8; 1Ioan 4:9-10

 

II. O CONDIȚIE: ”care NU trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului”

A. ”Umblarea” este o condiție, 1Ioan 1:6-7; Pro 4:18-19

B. Condițiile trebuie să fie îndeplinite!

1. Trăiesc după îndemnurile firii pământeşti

a. dovedit de obiective și perspective, 1Tim 6:9-10; 2Pet 2:10, 13-15

b. dovedit de roadele pe care le aduc, Gal 5:19-21

2. Trăiesc după îndemnurile Duhului

a. dovedit de obiective și perspective, Mat 6:19-21; 2Cor 4:16-18; Col 3:1-2

b. dovedit de roadele pe care le aduc, Gal 5:22-26

 

CONCLUZIE

1. ”Nu este nicio osândire” nu înseamnă că păcatul înfăptuit de credincioși nu este condamnat la fel de mult ca cel înfăptuit de necredincioși, pentru că aceasta ar fi împotriva a tot ce este învățat în Scripturi, Ezec 18:4

2. Primul verset al acestui capitol pare să fie o concluzie la întreaga discuție precedentă. Apostolul, după ce a stabilit doctrina îndreptățirii prin credința în Isus Hristos și a răspuns la obiecțiile împotriva acesteia, a afirmat cu toată convingerea: ”Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus…”

3. Pentru ei nu mai este nici o condamnare; nu doar o condamnare definitivă, dar nici o condamnare acum, aceasta datorită părtășiei lor cu Hristos și eliberarea lor de sub blestemul Legii, Rom 7:4-6

4. Motivul este următorul: Hristos a suferit pedeapsa și a împlinit Legea, Isa 53:4-5