Loading…

O altă lecție despre har

 

Fapte 14:3

INTRODUCERE

1. Harul este un subiect vast și complex. Putem înțelege mai bine acest subiect studiind Scripturile, Fapte 14:3

2. De cele mai multe ori definim harul ca fiind ”un dar nemeritat”, dar Scripturile ne spun că harul este ceva mult mai profund decât o simplă definiție ca aceasta, 1Pet 4:10

3. Oamenii vorbesc despre harul lui Dumnezeu ca și cum asta înseamnă că El ne oferă tot ceea ce vrem, ceea ce este fals, 2Cor 12:1-10

4. Unele elemente ale harului lui Dumnezeu au fost temporare (ex. darurile spirituale miraculoase), Romani 12:6; 1Cor 13:8-13

5. Să vedem o altă lecție despre harul lui Dumnezeu, Fapte 11:19-23

 

DISCUŢIE

I. HARUL LUI DUMNEZEU ÎN VIAȚA LUI NOE (Geneza 6:5-9)

A. Harul nu i-a permis lui Noe să facă tot ce a vrut, Gen 6:22; 7:5

B. Harul nu i-a permis lui Noe să fie salvat fără nici un efort, Evr 11:7

 

II. FĂRĂ ISUS, NU AM CUNOAȘTE HARUL LUI DUMNEZEU (Ioan 1:14, 17)

A. Avem nevoie de harul lui Dumnezeu prin Hristos pentru a fi mântuiți, Rom 3:23-24; 6:23; Efes 2:5-10; 2Tim 1:9

B. Să nu uităm prețul harului lui Dumnezeu prin Hristos, 2Cor 8:9; Evr 2:8-9

 

III. TREBUIE SĂ STĂRUIM ÎN HARUL LUI DUMNEZEU (Fapte 13:43)

A. Putem cădea din har, Gal 5:4; Evr 12:15

B. Supunerea și harul nu pot fi separate, Evr 12:28

 

CONCLUZIE

1. Aplicații:

a. Ascultarea este necesară pentru a vedea harul lui Dumnezeu, Rom 1:3-5

b. Smerenia este necesară pentru a vedea harul lui Dumnezeu, Tit 3:3-8; Iacov 4:6

c. Lucrările noastre sunt rezultatul harului lui Dumnezeu, 1Cor 15:10

2. Luați în considerare versetul final al Bibliei, Apoc 22:21 – ”Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.”

3. Ținând cont de faptul că tema cărții Apocalipsei este conflictul dintre bine și rău putem concluziona lecția nostră alăturându-ne rugăciunii apostolului Ioan, ca Domnului Isus să fie cu sfinții Săi ca ei să biruiască și apoi să primească răsplata, Apoc 22:12

4. Apoc 22:20 – Cel ce adevereşte aceste lucruri zice: „Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isuse!”