Loading…

O credință plăcută Lui

 

Evrei 11:6

INTRODUCERE

1. “Şi credinţa este o încredere neclintită…” (Evr 11:1). După cum vederea este simțul care ne oferă dovezi despre lumea materială, credința este „simțul” care ne oferă dovezi ale unei lumi spirituale (invizibile). Credința este necesară pentru ceea ce nu putem vedea și nu putem atinge.

2. Oamenii evlavioși din vechime au trăit în circumstanțe diferite, au avut personalități diferite, dar toți au avut un lucru în comun – credința.

3. “…fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui!…” (Evr 11:6). Scriitorul către Evrei nu spune că este dificil să-I fim plăcuți lui Dumnezeu fără credință, El spune că este

4. Plecând de la acest principiu înțelegem că aceast fel de credință:

DISCUȚIE

I. NU RESPINGE PORUNCILE LUI DUMNEZEU

A. Tânărul bogat, Mat 19:21-22

B. Liderii religioși ai lui Israel, Ioan 12:42-43

C. Alții s-au supus cu bucurie, Fapte 2:41

II. NU CONSIDERĂ CĂ DUMNEZEU ESTE NEDREPT

A. Avraam mijlocește pentru Sodoma, Gen 18:23-26

B. Domnul va răsplăti pe cel credincios, Mc 10:28-30

C. Dumnezeu poartă de grijă, 1Cor 10:13

III. NU-I ÎNTOARCE SPATELE LUI DUMNEZEU

A. Sămânţa căzută în locuri stâncoase, Mat 13:20-21

B. Unii ucenici Îl părăsesc pe Isus, Ioan 6:60, 66-69

C. Credința lui Avraam și a Sarei, Evr 11:8-16

CONCLUZIE

1. Există un Dumnezeu căruia trebuie să căutăm să-i fim plăcuți, un Dumnezeu viu, care are un interes real și continuu pentru toate lucrurile din această lume, a cărui strădanie, este să hrănească și să educe duhurile oamenilor, pentru ca ei să poată la fel ca El, să urască răul și să iubească binele, Psa 37:3, 27

2. Scriitorul către Evrei afirmă că numai un om al credință se poate bucura de o părtășie strânsă cu Dumnezeu. Oricine are acest fel de părtășie cu Dumnezeu îi va fi plăcut Lui, asemenea lui Enoh, Evr 11:5

3. A fi plăcut lui Dumnezeu trebuie să fie în esență același lucru în toate timpurile și peste tot în această lume. Dumnezeu este același pretutindeni și pentru toată lumea, Iac 1:17