Loading…

O jertfă vie

 

Romani 12:1

INTRODUCERE

1. Dumnezeu ne cere să facem o alegere despre modul în care să trăim pentru El.

2. Pavel ne spune că trebuie să fim o jertfă vie și că această jertfă este o jertfă sfântă.

3. În Romani 6:13, avem același îndemn și același cuvânt, gr.”paristemi”, care se poate traduce prin: a aduce, a oferi, a se dărui pe sine.

DISCUŢIE

I. DUMNEZEUL VREA INIMA TA, Matei 22:37

A. Expresia accentuează ideea că Dumnezeu trebuie să fie iubit cu toată puterea și toate capacitățile noastre.

B. Inima – care era considerată de Evrei a fi capacitatea de a înțelege, este considerată aici ca un ”izvor” al afecțiuni și al voinței.

II. DUMNEZEUL VREA OCHII TĂI, Luca 11:34

A. Isus ne avertizează despre ”întunericul interior”.

B. Așa cum un ochi bolnav va face o persoană să fie orbă, o inimă rea îl va face pe acesta să fie orb spiritual.

III. DUMNEZEUL VREA URECHILE TALE, Apocalipsa 2:7

A. Fiecare trebuie să audă pentru sine. Biserica poate pieri, dar cel care va birui, va trăi.

B. Sintagma este folosită întotdeauna cu adresă la adevăruri radicale, principii și făgăduințe mari. Să deschidem urechile când auzim Cuvântul lui Dumnezeu!

IV. DUMNEZEUL VREA GURA TA, Efeseni 4:25

A. Creștinii trebuie să spună întreg adevărul, fără distorsiuni, diminuări sau exagerări.

B Nu-i mai lingușiți sau amăgiți pe oameni. Copii lui Dumnezeu trebuie să nu mintă, să nu îndrăznescă să mintă, trebuie să urăscă și să se teamă de minciună.

V. DUMNEZEUL VREA MÂINILE TALE, Iacov 4:8

A. Curățați-vă mâinile de a face rău.

B. Inima este ”izvorul” motivelor și intențiilor prin care căutăm să concepem ceva; mâinile, sunt instrumentele prin care căutăm să ne atingem scopurile.

VI. DUMNEZEUL VREA PICIOARELE TALE, Romani 10:15

A. Cei care predică Evanghelia păcii au ”picioare frumoase”, sunt împreună-lucrători cu Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor.

B. Picioarele exprimă idea de activitate, mișcare și progres, iar cei care sunt activi și se implică în lucrarea de predicare a Evangheliei au ”picioare frumoase”!

CONCLUZIE

1. Trebuie să-I dăm tot ce avem lui Dumnezeu! Dăruirea de sine, trebuie să fie voluntară.

2. Dumnezeu așteaptă ca noi să-L glorificăm în trupul nostru, 1Cor. 6:19-20; Filip.1:20

3. Motivul jertfirii: “îndurarea lui Dumnezeu”, motivul cel mai convingător care poate influența sufletul unui creștin credincios, Tit 3:4-7; Psalmul 116:12