Loading…

O nădejde tare şi neclintită

 

Lecția 1

Psalm 146:5

INTRODUCERE

1. Nădejde – gr. ”elpis” – a anticipa (de obicei cu plăcere); a aștepta cu încredere, a avea speranță, Fapte 23:6; Rom 5:2, 4-5; 12:12; 15:13; 1Tes 5:8

2. “…să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte… o nădejde tare şi neclintită…” Evr 6:18-19

3. „Nădejdea” este folosită aici ca fiind „țelul, obiectivul sau premiu care ne este pus înainte” (cf. Evr 10:23); „din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri…”, Col 1:5

4. ”Nădejdea” este al doilea har din trilogia harurilor creștine menționate în 1Co 13:13 “Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.”

5. Nădejdea este ingredientul cheie pentru a trăi o viață pentru Dumnezeu și piatra de temelie a tuturor lucrurilor pe care le facem spre slava Sa.

DISCUȚIE

I. BINECUVÂNTĂRILE NĂDEJDII

A. Putere & Îndrăzneala, Psa 31:24

B. Ocrotire, Psa 33:18-19

C. Izbăvire, Psa 71:4-6

D. Fericire, Psa 146:5

E. Bucurie & Pace, Rom 15:13

F. Mângâiere & Încredere, 1Tes 4:13-18

G. Viață veșnică, Tit 3:4-7

II. NĂDEJDEA CREȘTINULUI

A. ”o bună nădejde” 2Tes 2:16

B. ”fericita noastră nădejde” Tit 2:13

C. ”o nădejde vie” 1Pet 1:3

CONCLUZIE

1. Nădejdea este o ancorare pentru furtunile vieții, Evr 6:19

2. Nădejdea, asemeni credinței, trebuie să fie în Dumnezeul cerurilor, în mila și harul Său veșnic.

3. Ca atare, nădejdea noastră trebuie să fie neînfricată, de neclintit și de neatins.

4. Unele dintre cele mai triste cuvinte din întreaga Biblie au fost rostite de evrei în captivitatea babiloniană: ”Ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea; suntem pierduţi!” (Eze 37:11) Din fericire pentru ei, profetul a fost trimis să le spună: “Voi pune Duhul Meu în voi, şi veţi trăi…” Eze 37:14

5. Dumnezeu dă speranță, să ne încredem în El!