Loading…

Omul în mâinile lui Dumnezeu

 

Ieremia 18:1-6

INTRODUCERE

1. Pilda olarului este o pildă care ne dezvăluie un adevăr spiritual, Isaia 29:16; 64:8

2. Relația olarului cu lutul oferă o imagine familiară a relației dintre Dumnezeu și om.

3. Dumnezeu are dreptul suveran de a face ce dorește cu propria Sa lucrare, Romani 9:20

4. CINE ESTE DUMNEZEUL NOSTRU?

DISCUŢIE

I. DUMNEZEUL NOSTRU UMPLE CERURILE ȘI PĂMÂNTUL, Ieremia 23:23-24

A. El este omniscient, omnipotent, Evrei 4:13; Psalm 139:7-12

B. El este Creatorul, Etern și Suveran, Fapte 17:24-26

II. DUMNEZEUL NOSTRU L-A DAT PE FIUL SĂU PENTRU NOI, Ioan 3:16-17

A. L-a trimis pe Fiul Său să potolească mânia împotriva păcatului, 1 Ioan 4:8-11

B. L-a dat pe Isus ca să răscumpere lumea de păcatul ei, Romani 3:23-26

III. DUMNEZEUL NOSTRU NE-A VORBIT PRIN FIUL SĂU, Evrei 1:1-2

A. Nu prin experiențe personale, ”profeți” ai zilelor din urmă, revelații, vise sau viziuni.

B. Prin adevărul revelat (Scripturile NT), Efeseni 3:3-5; 5:17

IV. DUMNEZEUL NOSTRU NE FACE ASEMENEA CHIPULUI FIULUI SĂU, Romani 8:29

A. Prin ascultare, ne ducem mântuirea până la capăt (așa lucrează Dumnezeu în noi), Filipeni 2:12-13

B. Umblăm prin credință, nu prin vederea, 2 Corinteni 5:7; Romani 10:17

CONCLUZIE

1. Sunt eu asemeni lutului în mâinile Olarului Divin?

2. Nu poate face Dumnezeu cu un om ce face olarul cu lutul?

3. Dumnezeul nostru cere o predare deplină, o credință neprefăcută. El merită încrederea noastră deplină și o ascultare fără șovăială, Psalmul 115:1-8