Loading…

”Părtășia virtuală” și Cina Domnului

 

Lecția 2

INTRODUCERE

1. 1Cor 7:26 – ”Iată, dar, ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum: este bine pentru fiecare să rămână aşa cum este.”

2. Fraza subliniată mai sus, a devenit cel mai puternic argument pentru ”readaptarea” unor principii biblice în multe dintre bisericile lui Hristos.

3. ”Trăim acum vremuri fără precedent și de grea suferință!” Fiecare biserică își începe argumentația cu această afirmație după care își face cunoscute hotărârile luate cu privire, în special, la închinare.

4. Adevărul este că atunci când ne confruntăm cu o situație fără precedent începem să ne întrebăm ce este mai bine de făcut. Prin urmare: ce să fac în cazul în care nu mă mai pot închina, duminica, în adunare ca până acum? Voi săvârși un păcat?

DISCUȚIE

I. ”SĂ NU PĂRĂSIM ADUNAREA NOASTRĂ…” Evr 10:25

A. ”Să nu părăsim” – gr. egkataleipō – a lăsa în urmă, a părăsi, a abandona, a dezerta (cf Fapte 2:27; 2Tim 4:9-10, 16; Evr 13:5)

B. ”…adunarea noastră…” – gr. episunagōgē heautou – a te aduna împreună cu alții într-un anume loc, adunare (religioasă a creștinilor) (cf 2Tes 2:1)

    • Notă: din gr. episunagōgē derivă cuvântul sinagogă

C. „…cum au unii obicei…” – gr. ethos tis – manieră, deprindere (cf Lc 1:9; 2:42; 22:39; Fapte 21:21; 25:16)

    • Notă: De ce unii dintre creștinii evrei ”părăseau adunarea”, nu este specificat. Cert este că o făceau în mod voit (Evr 10:26 ”Căci, dacă păcătuim cu voia…”)
    • Noi nu am ”părăsit adunarea” după cum au făcut-o acești evrei. Dumnezeu știe de ce nu ne mai putem înfățișa înaintea Lui în prima zi a săptămânii. El știe că noi nu facem lucrul acesta din ignoranță sau din necredință.

II. ”TREBUIE SĂ ASCULTĂM MAI MULT DE DUMNEZEU…” Fapte 5:29

A. Contextu: Apostolii au fost împiedicați să predice Evanghelia lui Hristos public (Fapte 4:7, 15-18). Liderii religioși ai lui Israel i-au amenințat, aruncat în închisoare, i-au bătut (Fapte 4:21; 5:17-18, 40)

B. Răspunsul apostolilor adresat Sinedriului, Fapte 4:19-20; 5:29

    • Notă: Noi nu suntem opriți de autorități să predicăm Evanghelia, aceste vremuri pot fi chiar o oportunitate pentru predicarea ei. Nu suntem persecutați din pricina credinței noastre. ”Distanțarea socială” este o regulă pentru TOȚI cetățenii, de toate religiile sau atei. În circumstanțele actuale trebuie ca TOȚI să ne supunem autorităților ”rânduite de Dumnezeu… pentru binele nostru” (Rom 13:1, 4)

III. CE POT FACE ÎN ACESTE ”VREMURI DE STRÂMTORARE”?

A. Citește Biblia, 1Tim 4:13; Deu 17:19 (cf 1Pet 2:9 suntem o preoție împărătească)

B. Studiează Biblia, Fapte 17:11; Ios 1:8; Psa 1:2-3

C. Roagă-te, 1Tim 2:8-9; Mat 6:5-7; 26:41; Psa 118:5

D. Cântă, Iac 5:13; Fapte 16:25; Psa 34:1

E. Bucură-te în Domnul, Rom 5:3-4; 12:12; Filip 2:17; 4:4-7

    • Notă: Închinarea, lauda nu se rezumă doar la adunarea creștinilor în mod organizat în prima zi a săptămânii. Îl putem lăuda și-l putem slujii pe Dumnezeu oricând și oriunde (cf Ioan 4:20-24)

CONCLUZIE

1. Pavel în 1Cor 7:26 când a spus: ”… având în vedere strâmtorarea de acum…”, nu spus-o cu scopu de a încălca vreun principiu al lui Dumnezeu nici nu a dat ”dezlegare” creștinilor de a se abate de la învățăturile Evangheliei.

2. Astăzi când majoritatea bisericilor folosesc această sintagmă, o fac pentru a-și justifica ”noile practici” implementate în special cu privire la închinare/părtășie.

3. Paradoxal, aceste ”noi concepte” nu ar fi fost acceptate de biserici acum 30-50 de ani în urmă. Oare ei n-or fi trăit, la rândul lor, ”vremuri fără precedent și de grea suferință”?

4. O astfel de gândire nu va face decât ca Biserica lui Hristos să devină ”o altă denominațiune”.

5. Să luăm aminte la cuvintele lui Pavel: Gal 1:6-7 – ”Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie. 7 Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos.”