Loading…

Partida care stârneşte împotrivire

 

Fapte 28:17-22

INTRODUCERE

1. După un naufragiu (Fapte 27:39-41) și trei luni petrecute în insula Malta (Fapte 28:1, 11) Pavel ajunge la Roma (Fapte 28:15-16).

2. După trei zile Pavel cheamă pe mai-marii iudeilor pentru a vorbi cu ei, Fapte 28:17

3. Aceștia vor să știe mai mult despre învățătura pe care Pavel o predica, cât și despre religia care se răspândise atât de mult și care “pretutindeni stârneşte împotrivire”.

4. “Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că ştim că partida aceasta pretutindeni stârneşte împotrivire.” Fapte 28:22 (gr hairesis – un grup de oameni care își urmează propriile principii, sectă sau partidă; Fapte 5:17; 26:5; 1Cor 11:19; 2Pet 2:1)

5. Cine sunt cei la care se face trimitere ca fiind ”partida aceasta”? Sunt cei care:

 

DISCUȚIE

I. Au un Nume – Creștini

· Isa 62:1-2; Fapte 11:26; 26:28; 1Pet 4:16

II. Au un Crez – Evanghelia lui Hristos

· Ioan 6:60-63, 67-69; 1Pet 1:22-23; Rom 1:16-17

III. Se Închină lui Dumnezeu – În Duh și Adevăr

· Ioan 4:20-24; Fapte 2:42; 20:7; Efes 5:19; 1Cor 16:2

IV. Au un Scop – Să-l Slăvească pe Dumnezeu

· Psa 95:1-7; Efes 3:21; Apoc 4:9-11

V. Au o Nădejde – Viață Veșnică

· 1Pet 1:3-5; Tit 3:5-7; Iuda 20-21

 

CONCLUZIE

1. Peste tot evreii „vorbeau împotriva” creștinilor mânați de o ură malignă, Fapte 24:5

2. Păgânii, de asemenea, considerau religia creștină ca fiind „o superstiție mortală” (Tacitus), în special când începuse să se contureze persecuția lui Nero.

3. Cu toate acestea, ei au fost ceea ce Dumnezeu a vrut să fie! Ce poți spune despre tine?