Loading…

Păstrează biserica curată

 

Efeseni 5:25-29

INTRODUCERE

1. Isus a iubit biserica cu o dragoste deosebită. Isus a iubit lumea și a murit pentru lume; dar, asemeni unui soț care iubește, general vorbind pe toată lumea, El are o dragoste deosebită pentru soția lui (Biserica).

2. Iubirea lui Hristos pentru Biserica Sa s-a materializat prin jertfa adusă la Golgota. Scopul și rezultatul acestei jertfe au fost sfințirea (punerea deoparte) Bisericii (a celor salvați) pentru Dumnezeu și separarea acesteia de păcat.

3. Biserica trebuie să-și mențină puritatea și sfințenia, Tit 2:14; Iacov 1:27

4. Domnul așteaptă ca noi, biserica Lui, să fim curați în toate lucrurile.

DISCUŢIE

I. PREDICAREA UNEI ÎNVĂȚĂTURI CURATE

A. Cuvântul lui Dumnezeu este curat, Psa. 119:140

B. Puterea adevărului de a purifica este periclitată de eroare, 2 Tim. 4:3-4

C. Trebuie să păzim și să păstrăm puritatea doctrinei lui Dumnezeu, Iuda 3; 2 Tim. 1:13

II. TREBUIE SĂ TRĂIM VIEȚI CURATE

A. Biserica este curată când viețile noastre sunt curate, Apoc. 3:4

1. Inimă curată, 2 Tim. 2:22

2. Gânduri curate, Filip. 4:8

3. Vorbire curată, Iacov 1:26

4. Fapte curate, 2 Cor. 7:1

B. Puritatea vieții este constant amenințată:

1. Prin indiferență, Evr. 2:2-3

2. Prin lumesc, 1 Ioan 2:15

3. Prin influențele rele, 1 Cor. 15:33

CONCLUZIE

1. Hristos intenționează ca Biserica Sa să fie curată în învățătură și viață, Iacov 4:8

2. Fiecare dintre noi are responsabilitatea de a fi/a se păstra curat în aceste domenii.

3. Pe măsură ce fiecare ne facem partea – biserica va fi curată.