Loading…

Pavel la Corint

 

Lecția 14

INTRODUCERE

1. Nu știm dacă Pavel a fost persecutat în Atena și nici dacă a fost izgonit din oraș de către grecii filozofi, așa cum a fost izgonit în repetate rânduri de către evreii împotrivitori și plini de ură. Plecarea sa arată că filozofii de acolo erau prea comozi, prea indolenți și prea ”înțelepți” în ochii lor pentru a primi Evanghelia, Fapte 17:18, 32-33

2. Pavel s-a hotărât să plece din Atena și să se ducă la Corint, unde i-a cunoscut pe Aquila și Priscila, un cuplu care fusese expulzat din Roma la porunca lui Claudiu. Este foarte posibil ca Pavel să-i fi condus pe amândoi la Hristos în timp ce lucra împreună cu ei la facerea corturilor, Fapte 18:1-3

3. Când Timotei a venit la Corint, a adus vești despre creștinii din Tesalonic care rămăseseră neclintiți în credința lor în ciuda problemelor create de iudei, 1Tes 3:5-10

4. Pavel a predicat în Corint evreilor, însă cei mai mulți dintre ei au stăruit în necredință respingând Evanghelia lui Hristos, hulind și batjocorind-ul pe apostol. Ei nu au crezut și au făcut tot ce au putut pentru a-i împiedica și pe ceilalți să creadă, Fapte 18:6

5. Ceea ce a făcut Pavel a fost să se elibereze de responsabilitatea față de acești împotrivitori (cf. v 6 „eu sunt curat” – sunt fără vină). Cum a făcut Pavel acesta?

DISCUŢIE

I. LE-A PREDICAT EVANGHELIA

A. Simplu, ca ei să poată înțelege, Rom 3:10, 23; 6:23; Efes 1:7

B. Complet, să fie familiarizați cu întreg Cuvântul lui Dumnezeu, Fapte 20:20, 27; 2Cor 4:2; Gal 1:10; 1Tes 2:4

C. Cu ardoare, să fie impresionați de importanța și urgența mesajului, Neem 9:29; Isa 55:6-7; 2Cor 5:20

II. I-A AVERTIZAT DESPRE PERICOLUL RESPINGERII EVANGHELIEI

A. Vinovăția lor dacă vor refuza să creadă, Ioan 8:43-47

B. Certitudinea condamnării lor dacă nu vor crede, Rom 1:18-23, 32

C. Posibilitatea de a fi lepădați dacă nu vor crede, Rom 1:24, 26, 28; 2Tes 2:10-12

CONCLUZIE

1. Pavel ne arată zelul cu care trebui să fie predicat Cuvântul lui Dumnezeu, Fapte 18:4-5

2. Orice opoziție împotriva cuvântului lui Dumnezeu este, în realitate, un dezastru pentru oponent, nu pentru Evanghelie, Fapte 18:6a

3. Certitudinea că un slujitor credincios, deși nu-i poate converti pe alții, cel puțin se poate păstra curat și fără vină pe el însuși, Fapte 18:6b

4. Atitudinea lui Pavel față de iudeii împotrivitori justifică poziția predicatorilor în părăsirea celor care refuză și astăzi să accepte adevărul Evangheliei, Fapte 18:6c-7

5. Cei care nu se vor lăsa intimidați în a predica Evanghelia se vor bucura de prezența și sprijinul lui Dumnezeu în lucrarea lor, Fapte 18:9-10