Loading…

Petru predică în Sinedriu

 

Lecția 3

INTRODUCERE

1. La poarta templului a fost făcută o minune de neimaginat și o predică notabilă a fost propovăduită mulțimii adunate, mulțime uluită și plină de uimire, Fapte 3:1-26

2. În predica sa, Petru a dovedit că liderii religioși ai evreilor sunt vinovați că s-au lepădat de Mesia și că l-au ucis pe Fiul lui Dumnezeu! Predicarea lui Petru nu a fost o „predicare delicată” care să nu condamne sau să convingă pe nimeni de păcat. Predica lui i-a ”străpuns în inimă”, Fapte 2:37; Ioan 16:8

3. În capitolul al patrulea din cartea Faptelor, Luca a consemnat primul act de violență la adresa apostolilor, act reprezentat de arestarea lui Petru și Ioan, Fapte 4:1-3

4. Petru fiind pus în mijlocul preoților, calm și încrezător, (o ilustrare splendidă a adevărului că „cel neprihănit îndrăzneşte ca un leu tânăr”, Prov 28:1) le-a răspuns, Fapte 4:8-12

DISCUŢIE

I. PETRU PREDICĂ ÎN SINEDRIU

A. Petru, plin de Duhul Sfânt, a luat cuvântul, Matei 10:18-20

B. Petru stabilește motivul apariției lor în instanță (versetul 9)

    • „suntem traşi astăzi la răspundere pentru o facere de bine”, cf Ioan 10:24-32; 1Pet 2:20; 3:15-17

C. Petru dă toată lauda și gloria acestei fapte bune lui Isus Hristos, Fapte 3:6, 16

II. ISUS HRISTOS ESTE „PIATRA”

A. Respingerea ”pietrei” de către oameni, Ioan 1:11; 1Pet 2:6-8

B. Gloria ”pietrei” respinse, 1Pet 2:4; 1Cor 3:11

III. MÂNTUIREA ESTE DOAR ÎN ISUS HRISTOS

A. Este o singură Cale spre cer, Isus, Ioan 14:6; Mat 7:13-14

B. Nu este un alt Mântuitor, Fapte 5:31; 1Tim 2:5-6

C. Nu este mântuire aparte de moartea Sa, Rom 3:24-26; Filip 2:8-11

CONCLUZIE

1. Apostolul, în acest pasaj folosește o frumoasă progresie, de la izbăvirea temporală a bietului olog, prin puterea lui Hristos, la o izbăvire mai nobilă și mai importantă, cea a sufletelor păcătoase, 1Ioan 5:11-12

2. Petru plin de Duhul Sfânt, caută să convingă pe liderii religioși ai evreilor că miracolul fusese făcut în Numele sau prin puterea lui Isus din Nazaret, Mesia, de care ei se lepădaseră și pe care Îl răstigniseră, Fapte 4:10

3. Acești conducători ar fi putut fi mântuiți de acel Isus pe care ei l-au răstignit, or să fie pierduți pentru totdeauna. Însă atunci când lăcomia, mândria sau orice altă poftă a firii pământești stăpânește omul dinlăuntru, oamenii își închid ochii, își închid inimile, și se transformă în dușmani ai luminii, Ioan 3:17-21