Loading…

Pofta ochilor

 

 

Matei 5:27-28

INTRODUCERE

1. ”Să nu comiți adulter”, Exo 20:14

2. Interpretarea tradițională de obicei limiteaza porunca la noțiunea de ”faptă rea”; Domnul Isus extinde principiul mergând până la noțiunea de ”gând păcătos”.

3. În Mat 5:28, Domnul Isus descrie ce este acest păcat: este pofta. Este focusarea minții asupra poftei. Cuvantul gr. ”epithumeō ” se referă la o persoană care își focusează mintea asupra unui lucru. Același cuvânt grecesc este tradus ”dorit” în Mat 13:17; Lc 15:16. Dorință desfrânată sau dorință senzuală este conceptul luat în discuție de Domnul Isus. Acea dorința care caută satisfacerea unei pofte ilicite.

4. Dorința ilicită, nutrită și păstrată în inimă, este la fel de vinovată înaintea lui Dumnezeu precum este comiterea unui adulter, Exo 20:17

a. Trupurile noastre sunt mădulare ale lui Hristos; dacă le pângărim este un afront la adresa Mântuitorului nostru, 1Cor 6:15

b. Noi suntem temple ale Duhul Sfânt; a avea gânduri necurate în prezența Divinității este un păcat înfricoșător, un sacrilegiu teribil, 1Cor 6:19

DISCUŢIE

I. PĂZEȘTE-ȚI INIMA

A. Inima este cea mai prețioasă avere a omului, Pro 4:23

B. Ești ceea ce gândești, Pro 23:7 (”Fiindcă așa cum gândește în inima lui, așa este el…”)

C. Gândurile determină/controlează acțiunile, Gen 6:5

D. Cum să-ți păzești inima?

1. Schimbă-ți modul în care gândești, Rom12:2

2. Fii atent ce-ți ”intră” în minte, Psa 119:9-11

3. Fii atent ce-ți ”iese” din gura, Mat 12:34

II. PROTEJEAZĂ-ȚI OCHII

A. Ochiul să ”privească drept”; nu-l lăsa să rătăcească, Pro 4:25

B. Fii atent la ce privești, Mat 6:22-23

C. Nu fii distras de ”deșertăciunea” lumii, Psa 119:36-37

D. Cum să-ți protejezi ochii?

1. Ațintește-ți ochii la Isus; El este ”calea”, Evr 12:2-3; Ioan 14:6

2. Ațintește-ți ochii asupra poruncilor Sale și conformează-te, 1Ioan 2:3-4

3. Ațintește-ți ochii asupra ”premiului chemării cerești”, Filip 3:14; 2Cor 4:18

CONCLUZIE

1. În Mat 5:28 Domnul Isus spune că adulterul nu este singurul lucru de evitat. Adulterul este un comportament extern, însă Domnul Isus merge pâna la gândurile și motivele interioare.

2. Observați că El nu spune: ”a și preacurvit cu ea”,ci spune: ”a și preacurvit cu ea în inima lui”. Dorința pentru o relație sexuală ilicită este un adulter emoțional, nu un adulter fizic.

3. Puritatea este importantă; nu numai puritatea în ”faptă”, ci și puritatea în ”gând”. Domnul Isus continuă în Mat 5:29-30 pentru a explica cât de important este acest lucru.

4. Uneori spunem despre cineva: ”Muzica este viața lui” sau ”Sportul este viața lui” sau ”El trăiește pentru munca sa”. Despre creștin, trebuie să spunem: ”Isus Hristos este viața lui”.

5. Dacă Hristos este viața noastră, atunci Pavel poruncește NU doar să ”potolim” sau să controlam faptele și atitudinile rele, ci spune că trebuie să le ”omorâm” (gr.”nekroō ”), să exterminăm complet vechiul mod de viață, Col 3:5