Loading…

Providența lui Dumnezeu

Efeseni 3:20

INTRODUCERE

1. Credința noastră ar trebui să fie întărită pe măsură ce luăm în considerare providența lui Dumnezeu – modul în care Tatăl nostru iubitor ne călăuzește cu grijă viața.

2. Ce este providența? Providența este ”puterea supremă a divinității în guvernarea lumii, puterea de a predetermina evenimentele spre binele oamenilor.” (Dex)

3. Cuvântul ”providență” provine din verbul latin „providere”, care înseamnă „a prevedea, a asigura, a îngriji”.

4. Noul Testament conține două pasaje în care este folosit cuvântul ”providență” (gr. pronoia). Unul cu referire la faptele bune făcute pentru popor de către guvernatorul roman, Felix, (Fapte 24:2). Cel de-al doilea regasindu-se în Rom 13:14

5. Chiar dacă cuvântul ”providență” este ”aproape absent” din Biblie, deoarece cuvântul în sine apare atât de rar, cu toate acestea ”providența lui Dumnezeu” este ceva real.

6. Providența lui Dumnezeu este împlinirea promisiunii Sale de a ”a îngriji” de toate nevoile poporului Său credincios, Efes 3:20

7. Prin urmare, putem vedea providența lui Dumnezu, în:

 

DISCUȚIE

I. Bucurie în Încercări, Lc 6:22-23; Iac 1:2; 1Pet 4:13-16

II. Răbdare și Nădejde, Rom 5:3-5; 2Pet 1:6; Evr 10:35-36

III. Puterea de a Merge Înainte, 2Cor 5:17; Pro 4:25-27; Lc 9:62

IV. Biruință, 1Cor 15:57-58; Iac 1:12; Apoc 3:21

 

CONCLUZIE

1. Providența divină este guvernarea lui Dumnezeu prin care El, cu înțelepciune și iubire, are grijă și direcționează toate lucrurile din univers. Doctrina ”providenței divine” afirmă că Dumnezeu deține controlul complet asupra tuturor lucrurilor.

2. El este Suveran:

a. asupra întregului univers, Ps 103:19

b. asupra lumii fizice, Mat 5:45

c. asupra celui credincios, Ps 4:6-8

3. Această doctrină este în opoziție directă cu ideea lumii conform căreia, universul este guvernat de șansă sau de soartă.

4. Ce înțelegi tu prin providența lui Dumnezeu?