Loading…

Putem înțelege Biblia?

1Timotei2:3,4

Introducere:

  1. În prima predică din tema acestui an am văzut ca oamenii contestă în orice vreme că Biblia este cuvântul revelat al lui Dumnezeu iar în ultima predică am stabilit faptul că Biblia este revelată de către Dumnezeu.
  2. Astăzi vom vedea că după ce oamenii realizează că Biblia a fost revelată de către
    Dumnezeu, după ce înțeleg acuratețea ei în traducere , apare o altă problemă. Oamenii susțin că Biblia nu poate fi înțeleasă și consideră că sunt depășiți în a înțelege acest cuvânt revelat de către Dumnezeu.
  3. Aș vrea să ne concentrăm asupra câtorva întrebări . Putem înțelege noi biblia? Este biblia atât de dificilă încât omul de rând să nu o înțeleagă?

I. Biblia a fost scrisă pentru a fi înțeleasă

1. VECHIUL TESTAMENT a fost scris pentru învățătura noastră – Rom15:4; 1 Corinteni10:11

a. Domnul Isus se aștepta ca oameni să înțeleagă ”Nu ați citit…?” Mat12:3,5;19:4;
b. Pavel se aștepta ca evreii necredincioși să înțeleagă – Fapte17:2,3
c. Evreii din Berea au fost lăudați pentru că au cercetat scripturile – Fapte17:11
d. Timotei a înțeles mare parte din scripturi când era copil – 2Tim3:14,15

2. NOUL TESTAMENT a fost scris pentru a-l înțelege

a. Luca a scris pentru ca oamenii să cunoască – Luca1:1-4
b. Apostolul Ioan a scris pentru ca oamenii să creadă – Ioan20:30,31
c. Pavel a scris pentru ca oamenii să înțeleagă – Efes3:3-5
d. Apostolul Ioan a scris pentru ca oamenii să cunoască – 1Ioan5:13

3. Dumnezeu se așteaptă sa înțelegem Biblia – 1Timotei2:3,4

„Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiești ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului”

II. Reguli pentru a înțelege Biblia

1. Este foarte important să vedem Biblia ca pe un ghid pentru viața noastră –
    2Timotei3:16,17; Psalmul119:105

2. Nu avem dreptul să schimbăm nimic la Biblie – Galateni1:6-9

3. Nu avem dreptul de a scoate sau de a adăuga la Biblie – Apocalipsa22:18,19

4. Trebuie să cercetăm serios pentru a fi siguri că împărțim drept Cuvântul – 2Tim2:15

III. De unde putem începe înțelegerea Bibliei?

1. Fiind perseverenți – Fapte17:11 (Psalmul1:1,2; Iosua1:8; 2Timotei2:15)

2. Înțelegând perioada din care facem parte – Vechiul Testament/ Noul Testament

a. 3 perioade – Patriarhală/Mozaică/Creștină
b. Sub Legea lui Hristos, legea lui Moise nu se mai aplică astăzi – Coloseni2:14,16; Gal5:4

3. Având întrebări obișnuite ( Ce? Cine? Cui? Cum? Când? Care? Unde? Dece…? etc.)

4. Urmărind contextul exp: – Fapte8:22,23 vs Fapte8:12,13 ” Rugăciunea păcătosului”

5. Respectând contextul întregii Biblii – Fapte16:31 vs Iacov2:24

6. Trebuie să determinăm dacă limbajul este literar sau figurativ exp: – Apoc20:4 vs
1Tes4:17

7.Fără a lua în calcul aceste lucruri simple dar necesare care ne ajută să studiem orice
text în această lume, putem ajunge în niște înțelegeri eronate și să pervertim
Cuvântul frumos a lui Dumnezeu. Trebuie să fim foarte atenți pentru că Dumnezeu
ne va cere socoteală.

IV. De ce nu înțeleg oamenii Biblia?

1. Aleg să depună un efort mic sau deloc – Evre5:12

a. Ei citesc și studiază Biblia rar
b. Aleg să rămână ignoranți
c. Rămân imaturi în cunoștințele și înțelegerile lor

2. Aleg să studieze din motive greșite – Marcu14:55; Matei26:63-65

a. pentru a-și dovedi dreptatea (citind doar pentru a-și justifica comportamentul sau convingerile greșite)

3. Nu vor să aplice lucrurile simple, fiind delăsători – Ioan3:3-5

a. NU vor să caute cuvintele pe care nu le înțeleg
b. NU vor să pună întrebările corecte
c. Nu vor să urmărească contextul
d. NU vor să respecte contextul întregii biblii
e. NU vor să se străduiască să vadă ce fel de limbaj este folosit în acel context

Concluzii:

1. Dumnezeu ne-a oferit Cuvântul Său pentru a-l înțelege.

2. Pentru a înțelege Cuvântul Său este necesar să respectăm niște reguli elementare.

3. Cuvântul Său poate fi înțeles de tineri, dar provoacă chiar si pe creștinul matur –
2Tim3:14,15; 2Pet3:15,16

4. Trebuie să fim foarte atenți să nu pervertim Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că vom da socoteală – Apocalipsa22:18,19

5. Întrebarea nu este dacă Cuvântul lui Dumnezeu poate fi înțeles, ci dacă vom face un efort sincer să-l înțelegem, să-l ascultăm și să-l împlinim în viața noastră! Iacov1:23-25