Loading…

Puterea de convingere

2 Corinteni 5:11

INTRODUCERE

1. ”Succesul tău în viaţa personală şi în carieră depinde în primul rând de uşurinţa de a-i convinge pe cei din jurul tău. Diferenţa dintre succes şi insucces, de multe ori, o face abilitatea şi puterea de convingere.” (Puterea de convingere)

2. De multe ori, se confundă termenul de persuasiune cu cel de manipulare.

a. PERSUASIÚNE – Acțiunea, darul sau puterea de a convinge pe cineva să creadă, să gândească sau să facă un anumit lucru. (dex)

b. MANIPULÁ – 1. a mânui, a manevra. 2. a antrena, prin mijloace de influențare psihică, un grup uman, o comunitate sau o masă de oameni la acțiuni al căror scop aparține unei voințe străine de interesele lor. (dex)

3. 2Cor 5:11 ”Ca unii care cunoaştem deci frica (phobos) de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredinţăm (peitho)”

a. Ce știm despre frica de Domnul? Știm că, despărțiți de Isus, nu avem nici o șansă să scăpăm de mânia viitoare, 1Tes 1:10; Rom 1:18

b. Știm, de asemenea, că în Isus am fost izbăviți de frica Domnului, 1Ioan 4:16-18

4. Și noi ar trebui să fim ca Pavel, care și-a dorit cu tărie ca oamenii să vină la Isus.

5. Cunoscând condiția oamenilor atât în afară lui Isus, cât și în Isus, căutăm să-i convingem pe oameni să vină la Isus pentru a fi eliberați de frica de Domnul.

6. Oamenii au nevoie să fie convinși:

 

DISCUȚIE

I. Să PĂRĂSEASCĂ păcatul, Isa 55:7; 1:16-20; Rom 6:23; Fapte 24:25

II. Să se ÎMPACE cu Dumnezeu, 2Cor 5:17-21; Col 1:18-22

III. Să STĂRUIASCĂ în credință, Evr 6:9-12; 10:35-39; Fapte 13:43; 14:21-22

IV. Să-i CONVINGĂ pe alții, 2Tim 2:2; Filip 2:19-22; Col 1:7

 

CONCLUZIE

1. Diferenţa dintre persuasiune şi manipulare constă în ascunderea scopului de către manipulator. Prin urmare manipularea nu este etică.

2. Puterea de convingere se regăsește în mesajul Evangheliei care este ”puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede” Rom 1:16

3. Oricare ar fi motivul, oamenii nu se gândesc prea mult la ”frica de Domnul”. Frica de Domnul nu este o frică slugarnică, ci este respectul, venerația unui slujitor credincios care în același timp este un copil drag al Domnului.

4. Domnului Isus va sta pe ”scaunul de judecată” și va hotărâ destinul tuturor oamenilor, 2Cor 5:10 (cf. Mat 25)

5. Te vei lăsa, TU, convins? Fapte 2:40