Loading…

Puterea unei vieți bune

 

Alegerea lui Moise
Evrei 11:24-27

INTRODUCERE

1. Moise este slujitorul lui Dumnezeu în perioada Vechiului Testament. Prin el Dumnezeu a dat Legea celor zece porunci poporului Său. Dumnezeu l-a chemat pe Moise din rugul aprins.

2. Luați în considerare aceste șapte trăsături remarcabile din viața lui Moise și vedeți dacă acestea ar fi la fel de utile în viața noastră!

DISCUȚIE

1. Moise a renunțat la gloria lumească.

a. El a refuzat să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Probabil, Moise ar fi putut dobândi chiar și cea mai înaltă poziție în Egipt, cea de Faraon. Poziția de multe ori ajunge să-i controleze pe oamenii și să-i facă mândrii și aroganți. Nu pe Moise!

b. Unii nu L-au recunoscut pe Hristos din cauza pierderii poziției lor (Ioan 12:42-43).

2. Moise a făcut o alegere înțeleaptă.

a. El a ales să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. Adesea, încercările vin asupra oamenilor lui Dumnezeu.

b. Iosua i-a încurajat pe oameni să “… alegeți astăzi cui vreți să slujiți;” (Iosua 24:15).

c. Când evreii au refuzat să-L glorifice pe Hristos, Pavel s-a întors către neamuri. Trebuie să alegem și noi cui vrem să slujim, lui Dumnezeu sau lui Mamona!(Matei 6:24).

3. Moise a evaluat corect bogățiile lumești.

a. El a considerat ”ocara lui Hristos” ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului.

b. Pofta pentru bani este contrară principiilor creștine.

c. Isus a spus: “unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră” (Matei 6:19-21).

4. Moise a ales să trăiască în pribegie.

a. Moise a părăsit Egiptul, s-a dus în Madian și a slujit ca păstor la Reuel, preotul Madianului. Este dificil să pleci din neamul tău, din țara ta. Moise a făcut alegerea potrivită.

b. Dumnezeu poruncește copiilor Săi: “…ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei…” (2 Corinteni 6:17).

c.”Tovărășiile rele strică obiceiurile bune.” (1 Corinteni 15:33).

5. Moise s-a temut mai degrabă de Dumnezeu decât de om.

a. Autorul cărții ”Evrei” a spus că Moise nu s-a temut de mânia regelui (Evrei 11:27).

b. Dumnezeu este și trebuie să rămână primul în viața noastră! Trebuie să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima, sufletul, mintea și puterea.

c. Trebuie să fim gata să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni (Fapte 5:29).

6. Moise a fost perseverent.

a. El a îndurat. Secretul succesului în orice încercare a vieții este pur și simplu “nu renunța”. Trebuie să îndurăm până la capăt pentru a fi mântuiți (Matei 24:13).

b. Isus a spus: “Fii credincios până la moarte…” (Apocalipsa 2:10). Din nefericire, pentru unii chiar și un mic obstacol se poate dovedi devastator pentru credința lor.

c. Creștinii trebuie să vegheze la sufletele lor. Micile dificultăți nu trebuie să-i facă să renunțe la Domnul (Galateni 6:9).

d. Pavel a spus: “…fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrarea Domnului…” (1 Corinteni 15:58). Continuă să fii perseverent!

7. Moise a putut să-L vadă ”pe Cel ce este nevăzut”.

a. El la văzut pe Cel care este invizibil. El a slujit lui Dumnezeu și nu omului.

b. Isus este speranța noastră, nu omul. Angajamentul nostru este față de El.

c. “Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus…” (Evrei 12:2).

CONCLUZIE

1. Moise este un exemplu minunat de fidelitate. Trebuie să urmăm exemplul său în viețile noastre.

2. Să trăiești ca un creștin nu este neapărat un lucru ușor de făcut, dar răsplata este atât de minunată.

3. Nu renunta!