Loading…

Rămâneți tari în același duh

Lecția 11

Filip 4:1

INTRODUCERE

1. Filip 4:1 De aceea, preaiubiţii şi mult doriţii mei fraţi, bucuria şi cununa mea, rămâneţi astfel tari în Domnul, preaiubiţilor!

2. ”De aceea”, (ne) spune Pavel, pentru că suntem ”cetățeni ai cerului”, pentru că ”așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos”, pentru că nădăjduim într-o ”schimbare a trupului stării noastre smerite” (Filip 3:20-21), de aceea, ”rămâneți astfel tari în Domnul”.

3. ”Rămâi tare” este un cuvânt deja folosit în Filip 1:27. Cuvântul are origini militare. Se referă la a rămâne în rând, a face front comun împotriva ispitelor și în lupta cea bună a credinţei.

4. ”Rămâi tare”, ne îndeamnă el. Apostolul Pavel ne poate inspira prin propriul său exemplu (Filip 3:10-14). Putem face și noi la fel ca el?

5. În mijlocul încercărilor și presiunilor vieții de zi cu zi, cum poți să rămâi tare în Domnul?

 

DISCUȚIE

I. Manifestând o BUCURIE autentică (v4), Mat 5:10-12; Apoc 21:22-27; 1Pet 4:12-14

II. Având o CREDINȚA deplină (v6), Psa 37:5-6; 55:22; Ioan 15:4-6; Evr 4:14-16

III. Disciplinându-ți GÂNDIREA (v8), Rom 12:2; Efes 1:17-21; 4:20-24

IV. Emulând MODELUL vieţii creştine (v9), 1Cor 11:1; Mat 7:21, 24-27; Iac 1:22-25

 

CONCLUZIE

1. Filip 4:1 ”… rămâneţi astfel tari în Domnul…” Nu este o poruncă neobișnuită, ea se tot repetă în Noul Testament.

a. 1Cor 15:58 De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.
b. Gal 5:1 Rămâneţi, dar, tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei.
c. 2Tes 2:15 Aşadar, fraţilor, rămâneţi tari şi ţineţi învăţăturile pe care le-aţi primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră.

2. Să rămâi tare înseamnă că te comporți ca atare, trăind ca și cum aparții Cerului, nu acestei lumi. Înseamnă că loialitatea ta este clară, tu îl reprezinți pe Hristos și Împărăția Sa veșnică, nu pe cel Rău și această lume căzută în păcat.

3. A ”fi tare” este un obicei. Cei care stau ”tari în Domnul” au obiceiuri minunate pe care le practică. Aceste obiceiuri sunt o manifestare a maturității lor spirituale și secretul pentru o viață evlavioasă.

4. Cine sunt ei? Ei sunt… ”… preaiubiţi ai lui Dumnezeu…” Rom 1:7