Loading…

Rămâneți tari în același duh

 

Lecția 2
Efeseni 4:4-6

INTRODUCERE

  1. Când un om candidează pentru o funcție politică, el are de obicei o platformă cu obiectivele propuse (platforma este un ”program ideologic, de activitate sau de revendicări politice al unui partid, al unei grupări, al unui om politic” Dex).
  2. Pavel poruncește Efesenilor: “păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.” Efes 4:3; 1Cor 1:10
  3. Unitatea spirituală nu este doar posibilă, ci este cerută de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, unitatea este o poruncă.
  4. După ce a dat porunca pentru păstrarea unității, Pavel arată și de ce este necesară această unitate, Efes 4:4-6

 

DISCUȚIE

I.Este un singur trup, Mat 16:18; Efes 1:22-23; 2:16; Col 3:15

II.Este un singur Duh, Ioan 14:26; 16:13; 1Cor 6:9-11

III.Este o singură nădejde, 2Tes 2:14; Col 1:3-5; 1Pet 1:3-4

IV.Este un singur Domn, Fapte 10:36; Rom 14:8-9; Evr 13:8

V.O singură credință, Gal 1:6-7; Rom 3:29-30; Iuda 3

VI.Un singur botez, Mat 28:19; Gal 3:26-28; 1Pet 3:20-21

VII.Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor,Isa 44:6, 8; Mal 2:10; Evr 12:9

 

CONCLUZIE

  1. Divizarea nu este numai împotriva învățăturii lui Pavel, ci creează: mai multe biserici, Duhuri, speranțe, Domni, credințe, botezuri și mai mulți dumnezei. Într-un astfel de climat, adevărata unitate este total imposibilă.
  2. Subliniați recurența adjectivului, „un”. ”Unu” este opusul lui ”doi” sau mai mulți. Unitatea concordă cu unicitatea, nu cu diversitatea. Primul lucru pe care trebuie să-l facă oamenii credincioși este să nu mai gândească în termeni de ”mulți” și să se concentreze asupra conceptului de „unu”.
  3. Domnul Isus s-a rugat: ”Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.” Ioan 17:21