Loading…

Rămâneți tari în același duh

Lecția 8
Psalmul 133:1

INTRODUCERE

1. ”Iată ce bine și ce plăcut este când frații locuiesc împreună, în unitate!” Psa 133:1 (NTR)

2. Unitatea nu este doar „bună” și „plăcută”, ci este cerută de Domnul. Toți oamenii iubesc lucrurile plăcute și totuși se întâmplă frecvent ca plăcerea să fie ceva rău.

3. Această unitate este între frați, creștini. Nu există nicio învățătură din partea Domnului care să solicite ca poporul Său să fie unit cu confesionalismul, dimpotrivă, El cere separare.

4. Unitatea dintre urmașii lui Hristos se bazează pe învățătura apostolilor (Ioan 17:20, 21). Noi trebuie să fim „una”, așa cum Tatăl și Fiul sunt una. Unitatea nu poate și nu trebuie să fie în absența adevărului. Isus s-a rugat pentru unitate, o unitate bazată pe învățătura apostolică.

5. Unitatea ilustrată în Biblie este unitatea poporul lui Dumnezeu bazată pe adevărul divin.

 

DISCUȚIE

I. Unitatea Este O Poruncă

A. Isus nu dorește ca unele oi să-și găsească adăpost într-o structură sectară, Ioan 10:16; Mat 16:18; Efes 4:4

B. Creștinii ar trebui să aibă același gând, același fel de vorbire, 1Cor 1:10; Rom 15:5-6

C. Exemple contrastante

· Biserica din Ierusalim, Fapte 2:44-46; 4:32

· Biserica din Corint, 1Cor 1:12; 3:3-4; 6:6-8

 

II. Soluții Biblice Pentru Unitatea

A. Trebuie să umblăm după aceeași regulă, Amos 3:3

B. Trebuie să respingem tot ceea ce Biblia nu autorizează, 1Cor 4:6

C. Trebuie să facem diferența între credință și opinie, Rom 10:17

D. Trebuie să ne străduim să păstrăm unitatea Duhului, Efes 4:3

 

CONCLUZIE

1. Cât de trist este ca biserica Domnului, care este trupul Său, să fie dezbinată. Să luăm în considerare întrebarea lui Pavel către Corinteni:„Hristos a fost împărțit?“ (1Cor 1:13) Răspunsul este „Nu”!

2. Cei mai mulți dintre noi deplângem diviziunea din Biserica Domnului. Pledăm pentru unitatea bazată pe Biblie, dar în practică mulți dintre noi insistăm pe unitate bazată pe capriciile noastre personale.

3. Toți cei care apelează la adevăr ca fiind standardul în religie vor ajunge la aceeași concluzie atunci când vor înțelege ”care este voia Domnului” Efes 5:17

4. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că unitatea este de dorit și dezvăluie modul în care o astfel de unitate poate fi atinsă.

5. Fiecare creștin își poate aduce contribuția la unitatea bisericii trăind potrivit Cuvântului lui Dumnezeu, respingând tot ceea ce este contrar Scripturilor, având o atitudine corectă și încercând cu smerenie să promoveze și să păstreze unitatea.