Loading…

Rămâneți tari în același duh

 

Lecția 1
Filipeni 1:27

INTRODUCERE

1. ”Numai, purtaţi-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos… rămâneţi tari în acelaşi duh şi că luptaţi cu un suflet pentru credinţa Evangheliei…” Filip 1:27

2. Indiferent dacă apostolul îi va putea vizita din nou sau nu, el îi îndeamnă pe filipeni să fie atenți la purtarea lor, cu demnitatea și fidelitatea unor adevărați cetățeni ai Împărăției cerurilor, Filip 3:20

3. Creștinul trăind o vreme în această lume ca într-un loc întunecat, unde sunt venerați alți dumnezei, unde oamenii se vând singuri pentru câștig, unde este ispitit să facă ce fac ceilalți, căruia i se cere să coacheze cu lucrurile pământești, el trebui să ia imediat poziție și să spună: „Nu pot! Eu sunt cetățean al cerului, gândurile mele sunt la lucrurile de sus”, Col 3:2; 2Cor 4:18

4. Pavel îi încurajează, spunându-le: ”…rămâneţi tari în acelaşi duh…”. Duhul inspiră curaj și îi ajută pe toți cei care trăiesc sub influența Sa să rămână fermi în integritatea lor, 2Tim 1:7

 

DISCUȚIE

I. RĂMÂNEȚI TARI

A. Trebuie să fii în Domnul, Efes 1:3-4, 5, 7, 9-10, 11, 13

B. Trebuie să îți recunoști neputința, Ioan 15:5; 2Cor 10:3-4

C. Trebuie să cunoști puterea Domnului, Col 2:13, 15; Efes 1:19-20

D. Trebuie să iei ”armătura lui Dumnezeu”, Efes 6:11, 13, 14 (histēmi – a rezista)

 

II. ÎN ACELAȘI DUH

A. Duhul Sfânt prin care am fost înnoiți, Tit 3:5; Ioan 3:3-5

B. Duhul Sfânt ne dă putere să trăim viața creștină, Gal 5:22-23; 2Pet 1:5-8

C. Duhul Sfânt ne schimbă după chipul lui Hristos, 2Cor 3:17-18; Efes 4:22-24

D. Duhul Sfânt creează unitate, Rom 8:14-17; Efes 4:1-3

 

CONCLUZIE

1. Să trăim ”prin credință, nu prin vedere” (2Cor 5:7) este extrem de provocator pentru noi, creștinii. La un moment dat, strigăm, aproape deznădăjduiți: ”Doamne, CUM POT să rezist când sunt atât de multe presiuni asupra mea zi și noapte?”

a. Nu poți rămâne ferm, fără o bază (temelie) solidă, 1Cor 3:11; Efes 2:19-20

b. Nu poți rămâne ferm, dacă stai degeaba, 1Cor 15:57-58; Col 2:6-7

2. Cred că în acest an, 2021, este atât de multă incertitudine încât, dacă vreodată pentru noi a fost un timp în care trebuie să ”rămânem tari în același duh”, acesta este!

3. În cine să mă încred? Mă încred în Dumnezeul meu! Psa 20:6-8