Loading…

“Respectabilitatea lumească”

 

INTRODUCERE

1. Ce este ”lumescul”? “Lumescul” este o atitudine și un stil de viață al omului egoist; un om care gândește și trăiește ca un necredincios.

2. Prin folosirea termenului, “respectabilitate lumească” nu spun că acest lucru este respectabil înaintea lui Dumnezeu. Conceptul de ”lumesc” elimină orice idee de aprobare a lui Dumnezeu cu privire la acest subiect.

3. Ioan ne spune că “nu este de la Tatăl”, 1 Ioan 2:16. Iacov spune: “prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu”, Iacov 4:4.

DISCUŢIE

I. CE SPUNE BIBLIA?

A. Ce spune Biblia despre cei care își concentrează viața asupra lucrurilor pământești? Filipeni 3:19; Iacov 3:15

B. Ce este mai important decât orice altceva în această lume? Matei 16:26

C. De ce nu există nimic în această lume care să merite obținerea lui în detrimentul lucrurilor spirituale? 1 Ioan 2:15-17; 2 Petru 3:10

II. OAMENI CARE AU CEDAT ISPITELOR ACESTEI LUMI

A. Lot, Geneza 13:1-18; 2 Petru 2:7-8

B. Gehazi, 2 Împărați 5:20-27

C. Marta, Luca 10:39-42

D. Bogatul, Luca 12:15-21

III. OAMENI CARE AU FOST ISPITIȚI CU LUCRURI LUMEȘTI, DAR NU AU CEDAT

A. Moise, Evrei 11:24-27

B. Daniel, Daniel 1:8-21

IV. CUM SĂ BIRUIM “LUMESCUL”

A. Vezi lucrurile prin ochii lui Dumnezeu, 1 Ioan 1:5-6; 1 Samuel 16:7; Isaia 55:8-9

B. Caută mai degrabă ”transformarea” decât ”conformarea”, Romani 12:1-2

C. Caută să te asociezi cu alți creștini maturi, 2 Timotei 2:22

D. Ridică-ți privirea către cer, Coloseni 3:1-4

CONCLUZIE

1. Identifică pericolul ”lumescului” care, într-un fel este chiar mai periculos decât imoralitatea sau lipsa de evlavie. Unul dintre pericolele ”lumescului” constă în subtilitatea sa.

2. În calitate de creștini care trăim în lume, trebuie să fim atenți să nu devenim captivi acesteia prin “…filosofia și … amăgire deșartă…”, Coloseni 2:8

3. Avem de dus o luptă, iar câmpul de luptă este mintea noastră; trebuie să gândim biblic, aceasta fiind singura noastră apărare împotriva ”dușmanului”, 2 Corinteni 10:3-5

4. Biserica din Efes a fost lăudată pentru că ura “faptele nicolaiților”, nu pe nicolaiți. (Apocalipsa 2:6) Trebuie să-i separăm pe oameni de faptele lor. Iubiți păcătosul, dar urâți păcatul!