Loading…

Rolul femeilor în Biserică

 

INTRODUCERE:

A. Există o nevoie importantă în zilele noastre pentru a întelege ce ne învață biblia cu privire la rolul femeii în biserică.

1. Lumea confesională, a renunțat la principiul autorității biblice care limitează rolul femeii in biserică.

2. Astfel, este foarte critic pentru noi ca să înțelegem ceea ce Biblia ne învață cu privire la rolul femeii în biserică.

B. Trebuie să constietizăm înca de la începutul acestui studiu, că rolul unei femei în biserică este semnificativ.

1. Femeile au slujit Domnului cu bunurile lor (Luca 8: 3)

2. Dorca a fost cunoscută pentru faptele sale bune printre văduve (Fapte 9:36)

3. Un soț și o soție, în echipă, Acuila și Priscila l-au învățat pe Apolo calea

Domnului.(Fapte 18:26)
4. În repetate ocazii Pavel a vorbit despre biserica din casa lui Aquila și Priscila(1 Corinteni 16:19; Romani 16:. 3-4).

5. Fivi a fost o slujitoare a bisericii din Chencrea (Romani 16: 1-2).

DISCUTIE:

A. Femeile sunt subordonate, prin hotărâre divină

1. Efeseni 5: 22-24

a. Bărbatul este “capul” femeii în biserică și în familie. b. Aceasta poziție de „cap” se bazează pe două lucruri:

   • 1) Planul original al creării sexelor
   • 2) Rolul femeii în căderea omului în păcat

2. În ceea ce privește planul original al creării sexelor, observă ceea ce ne învață Biblia:

a. În Geneza 2: 18-20 ni se spune că femeia a fost făcută pentru bărbat, nu bărbatul pentru femeie.

b. 1 Corinteni 11: 8-9

3. În ceea ce privește rolul femeii în căderea omului în păcat, Eva a crezut minciuna Satanei că ea ar putea deveni ca Dumnezeu, prin urmare ea a fost amăgită și înșelată

a. Geneza 3:13; 2 Corinteni 11: 3

b. Adam, nu a fost cel amăgit (1 Timotei 2:14; Geneza 3:12)

c. În consecință, supunerea femeii a fost mărită după căderea ei în păcat- Geneza 3:16

4. Acest fapt nu sugerează că femeia este inferioară bărbatului, ci înseamnă că ea trebuie să fie subordonată autoritații bărbatului.

a. Nici nu înseamnă că femeile, în mod inerent, sunt mai ușor de înșelat decât bărbații, dar ilustrează ce se întâmplă când se încalcă poruncile lui Dumnezeu

b. Supunerea lui Hristos față de Tatăl nu a implicat eliminarea demnității (Filipeni 2: 5-11), după cum nici supunerea femeii față de bărbat nu elimină demnitatea ei.

B. Rolul femeilor în biserică

1. 1 Timotei 2: 8-15 este un text esențial cu privire la problema rolului femeii în biserică.

a. Acest text ne oferă o situație generală a voii lui Dumnezeu pe tema slujiriifemeilor în biserică alături de bărbați.

b. Mulți încearcă să limiteze acest context doar la închinarea publică, dar domeniul de aplicare este mult mai larg.

   • 1) În ce privește modestia (v. 9) și nașterea de copii (v. 15)acestea sunt legate de responsabilitatea ei totală față de Dumnezeu c. În acest context, învățăm că femeile nu trebuie să se roage în public, atunci când bărbații sunt prezenți, nici să dea învățătură pentru a nu uzurpa autoritatea acestora.

2. Relația bărbatului și a femeii în rugăciune … 1 Timotei 2: 8-10

a. “bărbat” vine de la cuvântul grecesc „aner” și se referă la “masculinitate”

b. Bărbații trebuie „să se roage în orice loc”

c. Ori de câte ori creștinii se adună să se roage, la o clasă de studiu sau o rugăciune de mulțumire la masă, bărbații trebuie să conducă rugăciunea.

3. Femeile nu trebuie să aibe autoritate peste bărbat … 1 Timotei 2: 11-12

a. Mulți aplică greșit aceste versete, neînțelegând expresia “să nu se ridice mai presus”

b. Această expresie înseamnă „să aibă autoritate, să guverneze sau de a exercita stăpânire peste barbat”

c. Femeia nu poate să aibe autoritate peste bărbat, Biblia spune că ea trebuie ”să învețe în tăcere, cu toată supunerea … să stea în tăcere. “

   • 1) Cuvântul tradus “tăcere”, nu înseamnă tăcere totală (mut), altfel ea nu ar putea cânta în închinare
   • 2) Nu se poruncește o absență totală a vorbirii, ci o viață liniștită și pașnică.

d. Astfel femeile, prin porunca lui Dumnezeu, nu le este îngăduit să predice sau să-și asume rolul de a da învățătură bărbaților în probleme spirituale. Dacă s-ar regăsi în astfel de poziție, ele ar exercita autoritate peste bărbați.

4. Pavel arată că această poruncă nu este de natură culturală … 1 Timotei 2: 13-14

a. Acest principiu se aplică la toate timpurile și locurile.

b. În aceste două versete avem motivul pentru supunerea femeii față de bărbat.

c. Bărbatul, încă de la creație, are o poziție naturală de autoritate asupra femei în biserică și familie.

CONCLUZIE:
A. Femeile NU trebuie :

1. Să predice sau să dea învățătură atunci când bărbații sunt prezenți

2. Să se roage în public atunci când bărbații sunt prezenți.

3. Să fie bătrâni sau diaconi.

4. Să servească la Masa Domnului sau să conducă cântecele.

5. Să uzurpe autoritatea în vreun fel în biserică sau în familie.

B. Acest lucru nu pune în nici un fel femeia într-o poziție degradantă, după cum nici Hristos nu a fost într-o situație degradantă în supunerea Lui față de Tatăl.

C. Femeile au un loc important în biserică dar trebuie să fie subordonate bărbaților.

D. Din această poziție de subordonare ea va slăvi pe Dumnezeu.