Loading…

Să-L slăvim pe Dumnezeu

 

Psalmul 50:23

INTRODUCERE

1. Preocuparea noastră ca și popor al lui Dumnezeu trebuie să fie aceea de a-L slăvi. Până și ființele neînsuflețite fac lucrul acesta, Psa. 19:1-6

2. Unul din modurile în care putem face acest lucru este de a-L lăuda, dând lui Dumnezeu slavă pentru toate îndurările arătate nouă, oamenilor.

3. Acesta nu este un simplu act de omagiere; nu este simpla îndoire a genunchiului sau aplecare a capului; este ceea ce izvorăște din inimă și care arată că există un duh de recunoștință adevărată, de adorare și iubire.

4. Dar, deasemenea, acest lucru se poate face prin:

DISCUŢIE

I. ADUCEREA DE ROADĂ

A. Scopul aducerii de roadă este ca Dumnezeu să fie proslăvit, Ioan 15:8

B. Sfințenia este un rod al eliberării din robia păcatului, Rom. 6:22

C. Dumnezeu, este glorificat când viețile noastre sunt pline de roada neprihănirii, Filip. 1:11

II. ÎNCREDERE ÎN PROMISIUNILE LUI

A. Toți cei care cred în făgăduințele lui Dumnezeu îl proslăvesc (Avraam), Rom. 4:20-21

B. Isus este Mijlocitorul unui legământ mai bun,”așezat pe făgăduințe mai bune”, Evr. 8:6

C. Când Dumnezeu trăiește în noi avem promisiunea vieții veșnice, 1 Ioan. 2:25

III. STĂRUINȚA ÎN CREDINȚĂ

A. Glorificarea lui Dumnezeu trebui să se vadă în fiecare acțiune a vieții, 1 Pet. 4:11

B. Trebuie să stăruim în a face bine, nu în vederea glorificării noastre, ci a glorificării lui Dumnezeu, 1 Pet. 2:12

C. Scopul faptelor bune este ca ceilalți să-L glorifice pe Dumnezeu, Mat. 5:16

CONCLUZIE

1. Oamenii trebuie să-L slăvească pe Dumnezeu, să I se închine și să-I arate respectul care I se cuvine, Psa. 22:23

2. Dumnezeu este “glorificat” (vezi Psa. 50:15) de către aceia care-I oferă laudă dintr-o inimă sinceră; și dacă un om va merge pe calea cea dreaptă și va veghea asupra ei, Dumnezeu îi va “arăta mântuirea”, Psa. 50:23

3. Să ne bucurăm de harul lui Dumnezeu și să-L slăvim în cuvânt și-n faptă! Psa. 63:3-4