Loading…

Samson, puterea păcatului

 

Judecători 13-16; Evrei 11:32

INTRODUCERE

1. Păcatul este real și înșelăciunea lui atrage multe suflete către ruina spirituală, Evr. 3:12-13.

2. Păcatul nu dă niciodată ceea ce oferă, Evr. 11:25; 2 Pet. 2:17-19.

3. Samson, niciodată nu a trăit la potențialul său: Evr. 11:32; Nazirean (Num. 6:1-5, Separare, sfinţenie); Luca 9:23; Gal. 2:20; 2 Cor. 6:17-7:1.

4. Judecători 16:Trei lucruri pe care păcatul le va face întotdeauna.

DISCUŢIE

I. PĂCATUL TE VA DUCE ÎNTOTDEAUNA MAI DEPARTE DECÂT VREI SĂ MERGI, Jud. 16:4-20.

A. Voința lui Samson a fost înfrântă de întristarea constantă a Dalilei, 16:15-17.

1. Acesta este momentul în care el ar fi trebuit să-i spună:”de la Dumnezeu”! 16:6-7

2. Ispita trebuie respinsă de la bun început, Prov. 1:10-16; 4:14-15.

a. Cum? Încrede-te în înțelepciunea lui Dumnezeu, Prov. 7:1-5.

b. cf.Aaron, Exo. 32:1-6; 32:21-24.

B. Păcatul, lăsat în voia lui, întotdeauna va progresa în mai rău, Psa. 1:1.

1. Păcatul este o gangrenă, 2 Tim. 2:16-18.

2. Răul se înrăutățește și mai rău, 2 Tim. 3:13.

3. Împovărează și  condamna, Evr.6:4-6.

II. PĂCATUL TE VA ȚINE ÎNTOTDEAUNA MAI MULT DECÂT VREI SĂ STAI, Jud. 16:20-21.

A. Samson nu avea intenția de a rămâne legat, 16:20.

1. Nu știa că Dumnezeu L-a părăsit.

2. Când păcatul ne atrage, nu reușim să anticipăm robia pe care o aduce! (Prov. 23:29-35, alcool, droguri, tutun etc.)

3. Experimentăm cu păcatul: din curiozitate, emoție, plictiseală etc.

a. Păcatul împietrește inima și conștiința, 2 Cor. 4:4; 1 Tim. 4:2.

b. cf.Simon vrăjitorul, Fapte8:18-19,23.

c. Puterea robiei păcatului, 2 Pet. 2:19.

4. Fiul risipitor, Luca 15:11-17. Păcatul său l-a dus la disperare.

B. Feriți-vă de puterea de înrobire a păcatului, Ioan 8:34.

III. PĂCATUL TE VA COSTA ÎNTOTDEAUNA MAI MULT DECÂT VREI SĂ PLĂTEȘTI, Jud. 16:30.

A. Nechibzuința lui Samson l-a costat vederea, demnitatea, puterea, libertatea iar în final viața, 16:21, 25, 30. Samson L-a recunoscut în cele din urmă pe Dumnezeu ca fiind sursa puterii sale iar Dumnezeu L-a binecuvântat pentru ultima dată, 16:21, 28-30.

B. Alegerea păcatului te va costa:

1. Sufletul, Rom. 6:23; Luca 12:20-21 (4-5); Mat. 16:26.

2. Asentimentul și părtășia cu Dumnezeu, 2Ioan9.

3. Pacea sufletească, pacea cu oamenii și cu Dumnezeu, Filip. 4:6-7.

4. Demnitatea, onoarea și reputația, Efes.5:12(1Petru3:11-12).

5. Cerul, Apoc. 21:7-8, 27.

CONCLUZIE

1. Ce învațăm de la Samson? Învățăm că păcatul întotdeauna va face aceste trei lucruri!

2. Nu te înșela să crezi că poți stăpâni singur păcatul, 1 Cor. 10:12.

a. Numai în Hristos este biruință asupra păcatului, Efes. 6:10, 13.

b. Fiind ascultător și supus voinței Sale.

3. Acolo unde există păcat, este nevoie de pocăința, 2 Cor. 7:10; Fapte 26:20.