Loading…

Samuel îl caută pe Dumnezeu

 

1 Samuel 3:7

INTRODUCERE

1. Samuel s-a născut lui Elcana și lui Ana. Mama sa, Ana, a fost stearpă, dar Dumnezeu i-a dat un fiu, 1 Samuel 1:2, 5

2. Ana l-a dedicat pe Samuel să slujească la templu iar acesta a trăit sub îndrumarea preotului Eli, 1 Samuel 1:20, 22, 28

3. Fiii lui Eli (Hofni și Fineas) erau niște oameni răi și corupți, 1 Samuel 2:12, 17, 22

4. Ana ne învățat să ne rugăm. Samuel ne învață să-L căutăm pe Dumnezeu.

DISCUŢIE

I. SAMUEL L-A CĂUTAT PE DUMNEZEU ASEMENI MAMEI SALE – 1 Sam. 1:10, 22, 24-27

1. Mamele evlavioase sunt femei cu o credință sinceră, Fapte 16:1; 2 Tim. 1:5

2. Mamele evlavioase onorează Cuvântul lui Dumnezeu și-și educă copiii în el, 2 Tim. 3:14-15

3. Mamele evlavioase au o mare influență asupra copiilor lor, Prov.22:6; 31:1ff; Psa. 78:3-6

II. SAMUEL L-A CĂUTAT PE DUMNEZEU CÂND FIII LUI ELI AU CĂUTAT CALEA LOR – 1 Samuel 2:12; 4:11

1. Firea omului devine universal depravată și păcătoasă, Ecl. 7:29; Rom. 3:23; 1 Ioan 5:19

2. Legea însămânțării și secerării este la fel de adevărată pentru poporul lui Dumnezeu, precum este pentru cei necredincioși, Gal. 6:7-8

3. Căutați-L pe Dumnezeu și îl veți găsi, Deut.4:29; Psa.63:1; Prov.8:12,17

III. SAMUEL L-A CĂUTAT PE DUMNEZEU ȘI A AUZIT CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU – 1 Samuel 3:4, 9-10

 1. Oamenii nu ascultau de Dumnezeu în acele zile și ”Cuvâtul Domnului era rar”, vs. 1

a. “Tăcerea” este adesea o formă de judecată divină, Psa. 74:1, 9; Isaia 29:9-14; Mica 3:6-7; Prov. 29:18

2. Domnul ne avertizează să analizăm cu atenție ce auzim (Marcu 4:24) și cum ascultăm (Luca 8:18).

3. Dumnezeu comunică cu oamenii prin intermediul Bibliei, 2 Tes. 2:14; 2 Cor. 4:4; Evr. 4:12

CONCLUZIE

1. Marea promisiune pentru toți cei care-L caută pe Domnul este că El poate fi găsit. “Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine…”, 1 Cron. 28:9

2. Dumnezeu”răsplăteștepeceice-Lcaută.”,Evrei11:6

3. Chiar și după ce am ajuns să-L cunoaștem pe Hristos, trebuie să însetăm după El, Iacov 4:8; Psa. 63:1

4. Căutarea lui Dumnezeu trebui să fie (rămână) prioritatea noastră!