Loading…

Samuel și glasul lui Dumnezeu

1 Samuel 3:1-10

INTRODUCERE

1. Samuel a fost ultimul judecător al lui Israel (1 Samuel 7:15). La momentul nașterii lui Samuel, condiția Israelului era una deplorabilă; ”nu era împărat în Israel și fiecare făcea ceea ce-i plăcea.” (Judecători 21:25).

2. El era fiul lui Elcana și al lui Ana, care locuiau la Ramataim-Țofim, de pe muntele Efraim. Ana era provocată și ”înțepată” de cealaltă soție a lui Elcana, Penina, care îi aducea mereu aminte de faptul că este stearpă.

3. Ana a promis că dacă Domnul va privi la întristarea ei și îi va da ”un copil de parte bărbătească, ea îl va dedica Domnului în toate zilele vieții lui și briciul nu va trece peste capul lui.” (Numeri 6:1-21; 1 Samuel 1:4-11).

DISCUŢIE

I. SAMUEL A AVUT URECHEA DESCHISĂ CĂTRE DUMNEZEU, 1 Sam. 3:1-21

1. Samuel a recunoscut cine este:”Vorbește, căci robul Tău ascultă.”,vs.10

a. Suntem chemați să auzim Cuvântul lui Dumnezeu, Rom. 10:17

b. Trebuie să ascultăm cu o inimă smerită, Iacov 1:22-25

2. Samuel a recunoscut că trebuie să vorbească toate cuvintele lui Dumnezeu, vs.19

a. Trebuie să predicăm Cuvântul lui Dumnezeu ”la timp și ne la timp”, 2 Tim. 4:2; 1 Tim. 4:1-2 (când este popular sau nu)

b. Trebuie să predicăm ”tot planul lui Dumnezeu”, Fapte 20:27; Ioan 15:15

II. SAMUEL NU A VRUT SĂ FIE CA CELELALTE NAȚIUNI, 1 Sam. 8:4-6

1. Samuel a recunoscut standardul fals al acestei lumi, Isaia 5:20; Ieremia 6:16

2. Samuel a recunoscut adevărata sursă a neprihănirii – s-a rugat, vs. 6

a. Fapte 12:5, 12 – Biserica primară s-a confruntat cu probleme

b. 1Tes.5:17-trebuie să perseverăm în rugăciune

c. Efes. 6:18 – rugăciunea denotă o atitudine spirituală

III. SAMUEL S-A SUPUS LUI DUMNEZEU CÂND TOȚI CEILALȚI NU AU FĂCUT-O, 1 Sam. 15:13-23

1. Trebuie să fim oameni supuși lui Dumnezeu, Iacov 4:7, 10; 1 Pet. 2:7-10

2. Să te supui este mai bine decât să aduci jertfe, Mat.7:21-23; 1Ioan5:2-3

CONCLUZIE

1. Ești creștin?

a. Ascultă!

b. Acceptă standardul lui Dumnezeu!

c. Supune-te!

2. Dacă nu ești creștin … idem!