Loading…

Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui

 

Lecția 2

Înțelepciune și Cunoaștere

INTRODUCERE

1. 2Cron 19:7 – Se pare că oamenii nu au o teamă sănătoasă față de Domnul. Acest lucru se poate întâmpla din două motive:

2. Trăim într-o epocă în care oamenii cred că Dumnezeu este “mort”. Prin urmare, dacă cineva care are credință în Dumnezeu, susține învățăturile Sale sau urmează căile Sale, poate fi privit ca fiind arhaic sau ca unu care trăiește în trecut.

3. Mulți creștini îl pot vedea pe Dumnezeu ca fiind viu, dar tind să-l ”micșoreze” pe Dumnezeu. Ei vor să-L miniaturizeze. Poate că și noi am uitat că există un singur Dumnezeu adevărat și că El este demn să ne temem de El!

DISCUŢIE

I. BIBLIA VORBEȘTE DES DESPRE FRICA DE DOMNUL

A. Declară frica de Domnul, Gen 22:11-13; Efes 5:18-21; 1Pet 2:17

B. Definește frica de Domnul, Pro 1:7; 9:10; 14:27; 15:33

C. Demonstrează frica de Domnul, 2Împ 17:34-39

II. TEAMA DE DOMNUL ESTE ÎNCEPUTUL ÎNȚELEPCIUNII

A. Fără frică de Domnul, respectul este ignorat, Psa 14:1-3; 36:1-4

B. Fără frică de Domnul, descoperirea este de neconceput (greu de crezut), Deut 29:29; Psa 78:3-7

C. Fără frică de Domnul, răscumpărarea este lipsită de mijloace (săracă), Gen 3:8-10, 15; Evr 2:14-15

III. TEAMA DE DOMNUL ESTE ÎNCEPUTUL CUNOAȘTERII

A. Trebuie să cunoaștem frica autentică, Iosua 1:9; 8:1; 9:24; 10:25; Pro 8:13

B. Trebuie să cunoaștem frica sfântă, Isa 8:12-13; Lc 12:4-5

C. Trebuie să cunoaștem frica evlavioasă, Psa 128:1-4; 147:11

CONCLUZIE

1. Toată lumea se teme de ceva. Oswald Chambers a spus: ”Lucrul cel mai remarcabil în a te teme de Dumnezeu este că atunci când te temi de Dumnezeu, nu te temi de nimic altceva; în timp ce dacă nu te temi de Dumnezeu, te temi de toate celelalte.”

2. De ce te temi astăzi? Dacă te temi de Dumnezeu, îi vei învăța pe alții să se teamă de Dumnezeu și să păzească poruncile Sale? Dacă nu te temi de Dumnezeu, te vei teme când va fi prea târziu.

3. Evr 10:30-31 spune: „Domnul va judeca pe poporul Său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului cel viu.”

4. Cei care umblă în frică de Dumnezeu vor fi răsplătiți. Cei care doar umblă … se vor poticni și vor cădea. Dumnezeu să ne ajute să ne temem de El!