Loading…

Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui

 

Lecția 3

Desăvârșirea sfințeniei și a maturității 

INTRODUCERE

1. 2Cor 7:1 – “… să ne curăţăm de orice întinăciune a cărnii şi a duhului şi să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica de Dumnezeu.”

2. Sfințirea implică consacrarea întregii noastre ființe, a cărnii și a duhului, voinței Divine, iar acest lucru necesită un efort susținut în „frica de Dumnezeu”.

3. Fiecare creștin, chiar și ”cel mai bun”, are nevoie de o curățire zilnică, atât interioară cât și exterioară în contextul relației pe care o are cu Dumnezeu, 1Ioan 3:1-3

4. Creștinul are un obiectiv de atins, Filip 3:12

DISCUȚIE

I. BISERICA TREBUIE SĂ SE TEAMĂ DE DOMNUL

A. Profeții se temeau de Domnul, Isa 6:1-8; Dan 10:6-8

B. Ucenicii se temeau de Domnul, Mat 17:1-8; Mc 4:35-41

C. Biserica se temea de Domnul, Fapte 2:43; 5:5, 11; 9:31

II. FRICA DE DOMNUL DESĂVÂRȘEȘTE SFINȚENIA

A. Teama de Domnul motivează sfințenia, Pro 3:7; 16:6; Iov 1:8; 28:28

B. Teama de Domnul activează sfinția, 2Cor 7:1; 1Sam 16:4-5; 2Cro 19:7-9

III. FRICA DE DOMNUL DESĂVÂRȘEȘTE MATURITATEA

A. Teama de Domnul duce la o gândire matură, Pro 1:7; 9:10

B. Teama de Domnul duce la o companie matură, Deut 10:12-17, 20-21

CONCLUZIE

1. 2Cor 7:1 – “Deci fiindcă avem astfel de făgăduinţe…”, făgăduințe la care apostolul tocmai se referise (2Cor 6:16-18). Ce se aștepta de la corinteni să fie? „Fii și fiice“, ale lui Dumnezeu Tatăl în Hristos Isus.

2. Trebuie să nu uităm cui slujim. Ne plecăm în fața Lui pentru că El este DUMNEZEU! Tată! Creator! Judecător al celor vii și al celor morți!

3. De cine trebuie să ne temem? De oameni sau de Dumnezeu? Dacă te temi de Dumnezeu, îi vei învăța și pe alții să se teamă de El și să păzească poruncile Sale?

4. Dumnezeu așteaptă de la noi să atingem un anumit nivel de puritate morală, meargând înainte, trecând de la o etapă la alta, biruind păcatul și dobândind noi virtuți.

5. Ce trebuie să ne motiveze, pe noi creștinii, ”să ne ducem sfinţirea până la capăt”? Făgăduințele și frica de Dumnezeu!