Loading…

Temelia nădejdii noastre

 

Tit 1:2

INTRODUCERE

1. Întrucât nădejdea este definită ca fiind o „dorință puternică cuplată cu o așteptare sinceră”, este firesc să ne întrebăm „Care este temelia unei astfel de speranțe?”

2. Vedem cum oamenii își doresc lucruri ca bucurie, pace, siguranță, iertare, mântuire, un loc în cer, etc. De ce așteptă oamenii să primească toate aceste lucruri?

3. Pavel afirmă în Tit 1:2 ”…nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă…”

4. Faptul că Dumnezeu nu poate minți este o caracteristică a naturii Sale. El spune întotdeauna adevărul și sub nici o formă El nu se va abate de la acest principiu. Caracterul Său este baza tuturor speranțelor noastre cu privire la mântuire.

DISCUȚIE

I. NU SE BAZEAZĂ PE MINE

A. Perfecțiunea omului iese din discuție, Rom 3:23; Ecl 7:20; 1Ioan 1:8-10

B. Nu sunt suficiente fapte bune pentru a o câștiga, Lc 17:10; Rom 4:2; Tit 3:3-5

C. Nu sunt suficienți bani pentru a o cumpăra, Hag 2:8; 1Cro 29:14-16

II. SE BAZEAZĂ ÎN ÎNTREGIME PE DUMNEZEU

A. Puterea Lui, Mat 19:26; Lc 1:30-37; Filip 3:21

B. Suveranitatea Lui, Psa 47; Dan 4:29-37; Rom 8:28-34

C. Dragostea Lui, 1Ioan 3:1-3; Rom 5:8; Efes 2:4-5

D. Îndurarea Lui, 1Pet 1:3; Psa 86:5, 15; Evr 4:16

E. Răbdarea Lui, 2Pet 3:9, 15; Rom 2:4; 9:20-23

F. Credincioșia Lui, Psa 119:89-90; Deu 7:6-9; 1Cor 1:5, 7-9

CONCLUZIE

1. Când Dumnezeu ”intră în scenă”, totul se schimbă radical! Mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu pentru că nădejdea noastră nu se bazează pe propriile noastre eforturi sau fapte, ci se bazează în totalitate pe El!

2. Caracterul lui Dumnezeu ne arată că nădejdea noastră în El este „sigură și de neclintit.“

3. Dumnezeu este ”temelia nădejdii” noastre și “orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.” (Iac 1:17); prin urmare, nu trebui să renunțăm niciodată la credința noastră!