Loading…

Tiparul cuvintelor sănătoare

 

2Timotei 1:13

INTRODUCERE

1. ”Ține tiparul cuvintelor sănătoase, pe care le‑ai auzit de la mine, în credința și dragostea care sunt în Cristos Isus!” 2Tim 1:13 (NTR)

2. Acestă poruncă sugereajă că deja învățătura Evangheliei era ”modelată” după o formă sau un sistem născocit de mitea omului.

3. Timotei trebuia, în acestă situație, să adere la tiparul a ceea ce auzise de la apostol și a primit ”cu credinţa şi dragostea care este în Hristos Isus.”

4. Pavel a urmat exemplul lui David care i-a dat lui Solomon ultimile îndrumări cu privire la ce urma a fi casa Domnului, 1Cro 28:11-12, 17-19

 

DISCUȚIE

I. TIPARUL BIBLIC ÎN 2 TIMOTEI

A. Crede că este un tipar, 1:13

B. Iubește tiparul, 1:13c

C. Cunoaște care este tiparul, 2:15

D. Trăiește potrivit cu tiparul, 3:10, 14-15

E. Acceptă că tiparul este complet, 3:16-17

F. Respinge ceea ce nu este tipar, 2:14, 16-18, 23; 3:1-9, 13

G. Încredințează tiparul altora, 2:2, 14, 25; 4:2-5

H. Corectează-i pe cei care părăsesc tiparul, 2:24-26

I. Nu te rușina de tipar, 1:8

J. Revino la tipar dacă îl părăsești, 1:15; 4:10, 16

 

CONCLUZIE

1. Pavel l-a chemat pe Timotei (și pe toți slujitorii evlavioși) să fie credincios adevărului lui Dumnezeu, ”dreptarul (tiparul) învăţăturilor sănătoase.”

2. ”Ține-l” (gr. Echo – a avea (a ține) în mână, a purta, a avea în minte) sugerează că cineva sau ceva ar încerca să ia adevărul de la Timotei. Dacă el nu ar fi ținut cu fidelitate la adevăr, acesta i-ar fi fost smuls.

3. Pentru a ține cu fermitate la adevăr este nevoie de maturitate. Trebuie ”să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor…” Efes 4:1