Loading…

Trăim într-o lume nebună

 

Filipeni 4:1-9

INTRODUCERE

1. Fără îndoială, această lume s-a transformat într-o ”lume nebună”, o lume pe care nu ne-am imaginat-o vreodată. Lucrurile care au fost corecte acum sunt greșite, lucrurile care erau greșite nu cu mult timp în urmă brusc sunt promovate ca fiind corecte.

2. ”Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău…!” Isa 5:20

3. Cum să facem față acestor provocări? Cum să ne păstrăm sănătatea psihică în vremurile acestea?

4. Pentru creștini, acest lucru nu ar trebui să fie dificil. Trebui să avem dorința să facem ceea ce Dumnezeu ne învață. Dumnezeu ne poate oferi bucurie și satisfacție în această viață, trăind într-o ”lume nebună”.

5. Filipeni 4:1-9 va fi textul nostru pentru această lecție.

 

DISCUȚIE

I. Suntem ÎN Domnul (v 1)

A. Aceasta este cea mai mare binecuvântare a noastră, Efes 1:3ff

B. Trebuie să rămânem fermi în Domnul, 1Cor 15:58; Psa 55:22

 

II. Ne BUCURĂM în Domnul (v 4)

A. Părtășia cu Isus Hristos este temelia adevăratei bucurii, Rom 6:3-6; 8:9-11

B. Este o bucurie constantă, Psa 146:1-2; 1Tes 5:16-18

 

III. UMPLE-ȚI mintea cu lucruri bune (v 8)

A. Necesită studiul oricărei virtuți autentice, Efes 5:10; 1Tes 5:21

B. Necesită aplicarea principiilor morale în viața practică, Rom 12:9-21; Gal 5:22-25

 

CONCLUZIE

1. Da, lumea în care trăim este o ”lume nebună”, însă ”pentru că lumea a înnebunit, nu trebuie să înnebunesc și eu.”

2. Când întreaga lume înnebunește, oamenii lui Dumnezeu pot rămâne sănătoși psihic știind că toate lucrurile sunt sub controlul suveran al lui Dumnezeu, Dan 2:20-22

3. Noi știm deja cum se termină povestea noastră. Avem o moștenire păstrată în ceruri datorită a ceea ce a făcut Hristos pentru noi, 1Pet 1:3-5

4. Ești tu, într-o relație corectă cu Dumnezeu?