Loading…

Trebuie să…?

Ioan 8:47

INTRODUCERE

1. Majoritatea părinților și-au auzit copiii punând această întrebare:”Trebuie să…?” Copiii se folosesc de această întrebare ca de un test pentru părinții lor.

2. Părinții trebuie să-i învețe pe copii că ceea ce spun, înseamnă cu adevărat ceea ce spun și că așteaptă din partea lor ascultare și supunere, Efes 6:1

3. Părinții sunt interesați de binele copiilor lor (sau ar trebui) atunci când îi învață ascultarea (Pro 22:6; Efes 6:4; Col 3:20). Vor să-i învețe ce înseamnă responsabilitatea, încrederea și respectul.

4. Învățăturile lui Dumnezeu sunt în interesul nostru. Dumnezeu ne poruncește pentru binele nostru etern. Nu trebuie să fim ca niște copii și să-l întrebăm:”Trebuie să …?” atunci când El ne poruncește ceva. El vrea să ne țină departe de păcat, salvându-ne sufletele și învățându-ne să fim copii ai lui Dumnezeu credincioși, responsabili, de încredere, respectuoși, etc.

 

DISCUȚIE

I. ”Trebuie să fiu botezat pentru a fi mântuit?”

A. Nimeni nu a pus această întrebare în NT. În schimb, oamenii au întrebat:”Ce să facem?” (Fapte 2:37), ”Doamne, ce vrei să fac?” (Fapte 9:6) și ”Domnilor, ce trebuie să fac pentru a fi mântuit?” (Fapte 16:30).

B. Hristos ne-a poruncit să ne botezăm în numele Lui pentru iertarea păcatelor noastre (Mc 16:16; Fapte 2:38; Gal 3:27; 1Pet 3:21). Este modul Său de a ne spăla păcatele prin sângele Său (Fapte 22:16; Rom 6:3-4).

C. Noi nu trebuie să întrebăm:”Trebuie să…?” Noi trebuie să credem și să ne supunem cu respect (Fapte 10:34-35).

 

II. ”Trebuie să particip la fiecare slujbă de închinare a bisericii?”

A. Primii creștini aveau obiceiul de a se aduna pentru a se închina lui Dumnezeu și a se edifica reciproc (Fapte 2:42; 20:7; 1Cor 11:20).

B. Unii, însă, au ales să părăsească adunarea, acesta fiind un păcat voit împotriva lui Dumnezeu (Evr 10:24-26).

C. Ar trebui să fim recunoscători pentru beneficiile și binecuvântările spirituale ale închinării la Dumnezeu (1Ioan 5:3). Dumnezeu ne-a mântuit de păcatele noastre pentru ca noi să întrebăm:”Trebuie să particip la toate slujbele de închinare?”

 

III. ”Trebuie să citesc Biblia în mod regulat?”

A. Este o binecuvântare să ai o Biblie pe care să o citești (Ioan 8:32; Fapte 17:11; Efes 3:3-5; Evr 4:12). Citind-o, poți cunoaște voia Domnului (Efes 5:17).

B. Dumnezeu, care ne mântuiește, ne-a descoperit voia Sa prin apostolii și profeții lui Hristos (Ioan 16:13; 1Cor 2:10-13).

C. Cine dorește să fie plăcut lui Dumnezeu vede beneficiul citirii/studierii cuvântului lui Dumnezeu pentru a se conforma voinței lui Dumnezeu (2Tim 2:15). Creștinii care rareori deschid Biblia nu sunt pregătiți pentru a face lucrarea lui Dumnezeu(2Tim 3:15-17).

 

CONCLUZIE

1. “Trebuie să…?” Nu, nu trebuie să-L asculti pe Dumnezeu, dacă NU vrei!

2. Tu alegi dacă să-L asculti sau să nu-L asculti pe Dumnezeu, Iosua 24:15

3. Dumnezeu promite mântuirea veșnică celor care ascultă de Isus cu credință. El nu face această promisiune celor care nu-L ascultă, Evrei 5:8-9

4. Deci, în loc să întrebăm:”Trebuie să…?” ar trebui să întrebăm:”Doamne, ce vrei să fac?