Loading…

Tu cât de bine auzi?

Matei 11:15

Introducere:
Auzul ca și vorbirea și multe alte funcții este un dar din partea lui Dumnezeu, dar odată cu vârsta tindem să avem probleme cu auzul, ceea ce necesită niște controale medicale. Asemenea se întâmplă și în viața creștinului, odată cu vârsta tinde să aibă probleme cu auzul „spiritual”, ceea ce cu siguranță este benefic, un control spiritual.

Pe paginile Scripturii îl regăsim pe Domnul Isus spunând „ Cine are urechi de auzit să audă”

1. În timpul slujirii Sale pământești – Matei11:15; 13:9,43;

2. În scrisorile Sale către bisericile Asiei – Apoc2:7,11,17,29; 3:6,13,22

Domnul Isus vrea să spună în aceste versete că ceea ce El vrea să ne transmită este important, așa că ar fi bine să fim atenți! – Marcu4:23-25.

O problemă pe care Domnul Isus a sesizat-o, există și azi, „mulți pur și simplu nu aud ca să înțeleagă”.

Acest aspect L-a preocupat pe Domnul Isus și acest aspect trebuie să ne preocupe și pe noi astăzi, răspunzând-ne la această întrebare – Cât de bine auzim?

I. Diferite tipuri de ascultători:

1. Oameni care nu vor să audă adevărul – Matei13:13-15;

Acest lucru îi împiedica să înțeleagă harul lui Dumnezeu și să fie mântuiți de El.

2. Acei oameni care nu vor să înțeleagă Adevărul – Evrei5:11;

a. Unii creștini evrei erau așa

Vina nu este nici a subiectului dezbătut, nici a celui ce dezbate subiectul, ci vina este a ascultătorului care nu vrea să înțeleagă.

3. Acei oameni care au mâncărimi la urechi

a. Oameni care vor să audă doar ce le place – 2Timotei4:3,4.
b. Nu le place doctrina sănătoasă – 2Timotei4:2.

Mulți astăzi sunt afectați de această problemă de auz!

4. Acei oameni cu inima bună și nobilă

a. Pilda semănătorului – Luca8:15.
b. Oamenii din Bereea au fost astfel de ascultători – Fapte17:11.

Acest gen de ascultători ar trebui sa fim cu toții!

II. Importanța unui auz bun

1. Oameni din acea vreme s-au bucurat de această binecuvântare, așa cum și noi ne putem bucura să cunoaștem înțelepciunea lui Dumnezeu prin Evanghelie.

a. Există lucruri minunate de învățat – Matei13:16,17.
b. (Iosif, David, Daniel etc) nu au avut ocazia să le audă.

Pierdem aceste binecuvântări dacă nu auzim cu atenție!

2. Pentru a întări credința

a. Mântuiți prin credința în Hristos – Romani1:16,17.
b. Credința vine prin Evanghelie, deseori auzită – Romani10:14,17.

Auzul poate împiedica dezvoltarea credinței.

3. Pentru a da roade

a. Pământul roditor, este individul care a auzit corect – Luca8:15.
b. Roadele vin din înțelegerea harului lui Dumnezeu – Coloseni1:6.

Auzim bine, înțelegem harul lui Dumnezeu și astfel suntem motivați să aducem roade.

4. Pentru a preveni apostazia

a. Pericolul de a devia de la țintă – Evrei2:1-3.
b. Soluția este să acordăm mai multă atenție lucrurilor pe care le-am auzit.

Auzul slab este primul pas către apostazie!

5. Pentru a evita respingerea

a. Pot respinge Cuvântul lui Dumnezeu – Matei10:14,15.
b. Se judecau singuri nevrednici – Fapte13:44-49.

Lipsa dorinței de a auzi duce la mai puține oportunități de a afla Adevărul!

6. Pentru a scăpa de condamnare

a. Bărbații din Ninive au ascultat – Matei12:41.
b. Regina Sudului, a călătorit mult pentru a-l asculta pe Solomon –Matei12:42.

Lipsa dorinței de a asculta pe Fiul lui Dumnezeu aduce condamnare – Ioan8:24

III. Pași pentru a auzi mai bine

1. Fă din ascultare un mod de închinare așa cum faci cu cântarea sau rugăciunea.

2. Acordă atenție de la primul până la ultimul cuvânt pentru a înțelege contextul.

3. Ascultă cu dorința de a accepta și a crede ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu îți spune – Evrei4:1,2

4. Ascultă cu dorința de a acționa

a. Suntem ca oamenii din vremea lui Ezechiel? – Ezechiel33:30-32.
b. Sau acționăm ca in Iacov1:22-25?

Concluzii:
Pentru a ne face un control reușit trebuie să ne punem 3 întrebări.

1. Tu ce tip de ascultător ești?
2. Cât de important este auzul spiritual pentru tine?
3. Ai dorința de a aplica pașii pentru a auzi mai bine?