Loading…

Umblați în El

 

Coloseni 2:6

INTRODUCERE

1. Viața Creștinului este esențial progresivă. Legea care guvernează existența sa implică o creștere permanentă și activă; dacă nu crește, el încetează să mai trăiască.

2. Cuvântul ”umblare” exprimă idea de comportament general al omului cât și procesul progresiv în formarea caracterului individual.

3. Voia lui Hristos, așa cum ne este arătată în caracterul, în cuvintele, în spiritul și în exemplul Său, este principiul motivațional al vieții credinciosului.

4. Această ”umblare” trebuie să fie:

DISCUŢIE

I. NU CA A CELORLALȚI

A. În contrast cu viața anterioară trăită în păcat, Efes. 4:17-24

B. Diferențele dintre creștini și necreștini; Biserică și lume, 2Cor. 6:14-18

II. NU POTRIVIT CĂRNII

A. Hristos trăiește în mine și prin Duhul Său El mă reînnoiește zi de zi, Rom. 8:3-4

B. Noua viață spirituală este în opoziție cu cea veche, Col 3:5-7

III. PRIN CREDINȚĂ

A. Credință care se reflectă în fiecare activitate zilnică, 2Cor. 5:7

B. Aderăm la adevăr și trăim în conformitate cu el, 3Ioan 4

IV. VREDNICI DE CHEMARE

A. Pentru a fi ”vrednici de chemare” trebuie să umblăm ca niște copii ai luminii; să umblăm prin credința în Hristos și să umblăm în căile lui Dumnezeu, Efes. 4:1

B. Această ”umblare” înseamnă a fi ”vrednic de Domnul”; vrednici de caracterul Său sfânt și demn; de legea Lui, de împărăția Sa, de slava Lui, de destinul pe care El l-a pregătit pentru noi, Col. 1:10

C. Un creștin adevărat îl onorează pe Dumnezeu, trăiește astfel încât să nu aducă vreun reproș asupra Lui sau a cauzei Sale, 1Tes. 2:12

CONCLUZIE

1. Noi trebuie să continuăm să ”umblăm” în El și zi de zi să excelăm în toate aceste aspecte:

a. Așa cum am primit Evanghelia ca pe un act de credință, ”umblarea” trebuie să fie o ”umblare prin credință”.

b. Așa cum am primit iertarea păcatelor, așa trebuie să umblăm în libertate, liberi de robia păcatului și de frica de moarte.

c. Așa cum L-am primit pe Hristos Isus ca Domn, așa trebuie să ”umblăm” păzind poruncile Lui.

2. Să umblăm în aceeași credință, dragoste și sfințenie, în care L-am primit și să continuăm să creștem spiritual (să zidim pe stâncă).

3. Să fim mai mult ca El și mai puțin ca noi!