Loading…

Un Dumnezeu gelos

Naum 1:2-8

Introducere:
1. Din Iona 3:5 până în Naum 1:2-8 sunt aproximativ 150 de ani.
2. Naum 1:2 ne prezintă un Dumnezeu gelos și răzbunător.
3. Poate un Dumnezeu perfect să ajungă gelos, având în vedere că gelozia este un lucru condamnat (Gal 5:20,21)?

Discuție:
A. Să definim gelozia
  1. În VT – Qanna – Exod 20:5, Ps 69:9
    a. În acest context avem râvnă, diferit de contextul din Gen 37:4; 1 Sam 18:6-16.
2. În NT – Zelos – Ioan 2:17 
    a. Diferit de contextul din Gal 5:20,21.
    b. Zelos și Phthonos – gelozii și invidii (zavistii și pizme)
3. Un cuvânt cu două sensuri, diferența o face contextul
    a. să îți păzești cu atenție bunurile, dorința de a păstra ce e al tău pentru uzul tău personal.
    b. resentiment produs în momentul în care vezi pe cineva că se bucură de un lucru sau de un avantaj, lucru care duce la rivalitate.

B. O relație de căsătorie ne ajută să înțelegem mai bine această gelozie
  1. Un legământ între două părți – Ex 19:4-8
  2. Tratat cu seriozitate – Iosua 24:19-21; Deut 4:24
  3. O lege referitoare la gelozie – Numeri 5:11-31
  4. Un Dumnezeu devotat:
    a. Ne-a creat după chipul și asemănarea Sa
    b. Se îngrijește de noi – FA 17:28; Mt 6:25-34
    c. El ne iubește – Ex 3:8-10; Ioan 3:16
    d. Nu există un altul – Isaia 45:22; Ioan6:68
    e. Totul Îi aparține – Ps 24:1
  5. Ce fel de partener se dovedește această omenire a fi?
    a. O slujire în van – Mt 15:9
    b. ”Ne place așa”,”Sună mai bine așa” – Col 2:23; Rom 15:3
    c. Batjocoritor – Mc 15:18,19
    d. În duh și în adevăr – Ioan 4:24

C. În NT Isus este mirele
  1. El se identifică ca și mire – Mt 9:14,15
  2. Mt 22:1-14, Mt 25:1-14
  3. Pavel caracterizat de aceeași gelozie pentru corinteni – 2 Cor 11:2
  4. Hristos, Capul bisericii – Efes 5:22,23

Concluzie:
1. Greșește Dumnezeu că este gelos?
2. Înțelegem noi ce implică această relație cu Dumnezeu?
3. Ce fel de relație îți dorești cu Dumnezeu?