Loading…

Unicitatea bisericii lui Hristos

 

Efeseni 1:22-23

INTRODUCERE

1. Noul Testament este sursa cea mai de încredere din care putem să învățăm totul despre biserica lui Hristos.

2. Biserica este descrisă de către Pavel ca fiind ”planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Isus…” , Efes. 3:9-11. Este evident că biserica a fost pentru Dumnezeu un ”proiect” foarte important.

3. Noul Testament ne învață ce este biserica, ce ar trebui să fie biserica astăzi și de ce ea este unică.

4. Biserica lui Hristos este unică pentru că este singura ”instituție”:

DISCUŢIE

I. RĂSCUMPĂRATĂ CU SÂNGE

A. Domnul Isus ”a câștigat-o cu însuși sângele Său”. Aceast verset evidențiează valoarea Bisericii, Fapte 20:28

B. Hristos ”S-a dat pe sine pentru ea”, ”El, Mântuitorul trupului”, al bisericii, Efes. 5:23, 25

C. Hristos ”S-a dat pe Sine Însuși pentru păcatele noastre”, pentru a ne elibera, Gal. 1:4

II. PRIN CARE DUMNEZEUL OFERĂ MÂNTUIREA

A. Pentru toți aceia care sunt mântuiți potrivit cu Evanghelia lui Isus; Domnul îi adaugă la Biserica Sa, Fapte 2:47

B. A-L avea pe Hristos este ”să respiri prima suflare a vieții veșnice”, 1Ioan 5:11-12

C. El este pentru noi viața veșnică, izvorul vieții noastre spirituale și glorioase, Col. 3:4

III. CARE DĂINUIEȘTE PESTE VEACURI

A. Când Hristos va învia pe toți ”cei ce sun ai lui…” , El va da Împărăția în mâinile Tatălui, 1Cor. 15:24

B. Împărăția lui Hristos nu va avea sfârșit, Daniel 7:13-14

C. Stăpânirea lui Dumnezeu va ”rămâne în picioare în toate veacurile”, Psa. 145:13

CONCLUZIE

1. “Biserica lui Hristos” nu este un titlu denominațional prin care se descrie o instituție religioasă înființată de oameni, Efes. 2:19-22

2. Originea bisericii este divină; ea continuă să fie supusă autorității lui Hristos.

3. Nu ar trebui să fie și astăzi la fel – pur și simplu, ”Biserica lui Hristos”?

4. Apreciezi tu acest”unicat”?