Loading…

Veniți dar să ne judecăm

Isaia 1

1.Isaia 1:18 – a avea dreptate, argumenta, a mustra, decide, justifica, condamna
        *nu este vorba despre o judecată între doi, este mila lui Dumnezeu.
2.1Sam 12:7 – „veniți să mă judec cu voi înaintea Domnului pentru toate faptele drepte pe care EL le-a făcut”
3.Putem preveni acest lucru prin îndemnuri corecte și eficiente, FA 14:22, Evr. 3:13
4.Dumnezeu cheamă la judecată poporul său referitor la păcatul și mântuirea lor in Isaia 1, să vedem cu ce am putea să ne îndemnăm în această dimineață ca să nu ajungem in aceeași situație.

 A. Să ne judecăm din Scriptură, Isaia1:2,10; Evr. 12:5

1.Descoperă adevărul lui Dumnezeu, Ioan 17:17, 2 Tim 3:16-17            
2.Ne aduce la cunoștință Harul lui Dumnezeu, FA 20:24,32; Tit 2:11,12
3.Adevărata părtășie, 1 Ioan 1:1-4,5-7, 2:3-6; 2 Ioan 9
4.Practicile apostolice, 1Cor 11:1, 1Pet 3:15 Ex. FA 17:2-4,17

              

B. Să ne judecăm despre păcat, Isaia1:2-15

1.Păcatul:

a. Răzvrătire față de Dumnezeu (v2) din lipsă de cunoștință (v3)
b. Îl uităm pe Dumnezeu, v4; Iacov 4:17
c. Corupe, v5-8; Rom. 3:9-12,23; Efes. 2:1-3
d. O slujire în van, v11-15, Rom. 15:4; Gen. 4:3-5; Mt. 5:23,24, Mt. 15:1-9

2. Pocăința, v16,17; Col. 3:5,9; Luca 3:8-14

 

C. Să ne judecăm despre mântuire, v18-20

1.Dumnezeu oferă mila și îndurarea Sa, Isa 1:9,18; 1:24-27

a. Îndurarea și dragostea Lui, Efes2:4-7, Tit 3:5-7
b. Prin sângele Lui suntem curățați de păcate, Rom 5:8-9
c. Tema Bibliei, răscumpărarea omului din păcat.

2.Credința noastră, v19

a. O credință activă, Efes 2:8; Iacov2:14-24; Evr. 5:9

 

CONCLUZIE:

1.Isa 1:20,28-31; Rom 2:5
2.Judecă-te cu Dumnezeu după standardul Său.
3.Judecă lucrurile după standardul Său, în felul acesta deciziile noastre vor fi garantat mai bune.