Loading…

Voia Tatălui(lectia 2)

 

Învățătorii falși Ieremia 23:16-22

INTRODUCERE:

1. Un spirit de compromis s-a coborât asupra poporului lui Dumnezeu (2 Cor. 6:14; Efes. 5:11; 2 Ioan 9-11)

2. Este la modă să se spună ca o persoana nu este un învățător fals dacă nu învață cu bună știința și în mod deliberat o eroare. Aceasta este o abordare falsă!

DISCUTIE:

I. Învățătorii falși și doctrinele lor false.

A. O viziune comună printre frați: ”Numai cei incorecți și nesinceri sunt învățători falși.”

B. Definiția biblica a învățătorului fals, Filip. 1:15-17.

    1. Promovează erezii nimicitoare, 2 Pet. 2:1-2 (cf. 1:19-21).

    2. Provoacă diviziuni și poticnire, Rom. 16:17.

    3. Învață contrar învățăturii sănătoase, 1 Tim. 1:10-11.

    4. Predică o altă Evanghelie, Gal. 1:8-9 (2:11-14).

    5. Prorocii falși erau evaluați potrivit cu învățătura, nu potrivit caracterului lor moral, 1 Ioan 4:1, 6.

C.Învățătura își definește natura prin relația ei cu revelația lui Dumnezeu, nu prin atitudinea inimii celui care o promovează, Lev. 10:1-3; 2 Tim. 2:16-18; 3:13.

II. Obiecții la identificarea învățătorilor falși.

A. Pentru a putea identifica un învățător fals ar trebui să poți citi inima unui om Matei 7:15-20; 1 Ioan 4:1, 6.

B. Claritatea și autoritatea adevărului evangheliei este îndoielnică, 1 Cor. 4:6.

C. Este imposibil să închizi ușa oricărei erori.

CONCLUZIE:

1. Nu suntem alarmiști, suntem realiști, Ieremia 5:30-31; Isaia 30:9-11.

2. Nu ignora, fi curajos, 1 Tim. 6:12.