Loading…

Zidește-ți casa pe stâncă

 

Matei 7:24-27

INTRODUCERE

1. În Matei 7:24-27, Isus spune o pildă în care compară și contrastează doi zidari: unul înțelept și unul neînțelept.

2. El subliniază cât de important este să avem o temelie solidă. Isus cunoștea diferența dintre o casă solidă și una de calitate inferioară.

3. Construirea casei din acestă pildă este o analogie pentru construirea unei vieți. Ideea este următoarea: Tu îți construiești propria-ți viață și temelia pe care o alegi este cea mai importantă trăsătură a vieții tale.

DISCUŢIE

I. FIECARE OM ESTE UN ZIDAR

A. Oamenii au început să zidească din cele mai vechi timpuri, Geneza 4:17; 11:4

B. Fiecare dintre noi construim o temelie în această viață, fie că conștientizăm sau nu acest lucru, 2 Timotei 2:19; 1 Timotei 6:19

C. Temelia tare a Domnului va sta pe când a tuturor celorlalți se va sfărâma.

II. ZIDARUL ÎNȚELEPT

A. Pentru a construi o temelie solidă la o casă, trebuie să urmezi instrucțiunile din proiectul de construcție.

B. Cheia construirii unei temelii bune și ferme, constă în următoarele:

a. “AUZI”,Romani10:17;2Timotei2:15

b. “FACI”,Matei7:21;Luca11:28

C. Oamenii credincioși ai lui Dumnezeu au fost întotdeauna ”ÎMPLINITORI”:

a. Abel, Geneza 4:4

b. Împăratul Iosia, 2Împărați 22:2

c.  Pavel, 2 Timotei 4:7

D. “ZIDEȘTE PE PIATRĂ”, Matei 16:13-18; Efeseni 2:20

III. ZIDARUL NEÎNȚELEPT

A. Omul neînțelept a auzit același adevăr, dar în nebunia lui a arătat că nu se bazează pe acest adevăr prin punerea lui în practică, 1 Corinteni 15:2; Iacov 1:22

B. Omul neînțelept își dorește o cale mai ușoară, Isaia 32:9-11; Amos 6:1

C. O temelie solidă o putem obține doar printr-o respectare strictă a planului de construcție.

CONCLUZIE

1. Noi toți vom construi o temelie – solidă sau slabă.

2. O temelie solidă poate fi construită doar atunci când urmăm instrucțiunile date de Isus, Psalmul 127:1. Trebuie să cunoaștem și să respectăm instrucțiunile.

3. Pe ce temelie construiești? Ești un zidar înțelept sau neînțelept?