Loading…

Hristos trăieşte în mine

Lecția 1
Galateni 2:20

INTRODUCERE

1. Tema pentru anul 2022-2023 este, ”Hristos trăiește în mine”.

2. Gal 2:20 ”Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine…”. Acesta este unul dintre cele mai frumoase și mai semnificative versete din Biblie!

3. Când citim Gal 2:20, trebuie să examinăm contextul, conținutul, provocarea acestui verset:

a. Întregul fundal al confruntării dintre Pavel și Petru este dincolo de scopul acestui mesaj (Gal 2:11). Petru era de condamnat! El a acționat nu numai împotriva conștiinței sale, ci și împotriva revelației pe care o primise de la Dumnezeu.

b. Petru a fost primul apostol care a evanghelizat neamurile (Fapte 10; 11; 15) și, prin urmare, trebuia să fie de încredere. Ipocrizia și compromisul său (pe fondul fricii, v12)au fost mai mult decât un gest nevinovat; ele au fost o reflecție adversă asupra Evangheliei harului lui Dumnezeu și a unității bisericii lui Hristos.

c. Când Pavel îl vede pe Petru, acesta îl mustră în față, spre deosebire de cei cărora le place bârfa, șușoteala și calomnierea. Cauza păcatului lui Petru a fost teama de a-i jigni, de a-i ofensa pe evrei. El a comis un păcat pentru că se temea de om mai mult decât de Dumnezeu (Lc 12:4-5); a fost un păcat, nu din răutate, ci din neputință, din slăbiciune.

4. Credinciosul este răstignit împreună cu Hristos, iar Hristos trăiește în cel credincios. Natura acestei răstigniri este figurativă, nu este un act fizic; totuși este reală, nu este o himeră. Nu înseamnă doar suferință și moarte față de păcat, ci puterea de a realiza acest lucru prin eficiența crucii lui Hristos.

5. Convertirea ta la creștinism poate că nu a fost la fel de dramatică precum convertirea lui Pavel pe drumul Damascului. Însă dacă ești mântuit, cu siguranță ai primit aceeași milă și același har de la Domnul pe care le-a primit el, deoarece păcatele tale merită la fel de mult judecata lui Dumnezeu ca și ale lui.

6. A fi răstignit cu Hristos este esențial pentru mântuire, cât și pentru a fi ucenicul lui Hristos. Să analizăm cuvintele lui Pavel:

 

DISCUȚIE

I. Am fost răstignit împreună cu Hristos, Rom 6:3-8; Gal 5:24; 6:14

II. Trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, Rom 6:11; Efes 2:1-6; Col 3:1-4

III. Hristos trăiește în mine, Ioan 14:20, 23; 2Cor 4:10-11; Efes 3:16-17; Col 1:26-27

IV. Trăiesc în credinţa în Fiul, Rom 1:17; 5:2; 2Cor 5:7; Evr 11:6; 1Pet 4:2

 

CONCLUZIE

1. Trăiesc, dar nu mai trăiesc pentru mine, trupul meu este acum templul Duhului Sfânt, care este în mine, nu mai sunt al meu, am fost cumpărat cu un preț, acum trebuie să-L slăvesc pe Dumnezeu în trupul și în duhul meu, 1Cor 6:19-20

2. Problema cu cei mai mulți creștini este că sunt creștini cu ”jumătate de normă”. Ei vin la biserică, stau pe scaune, cântă, ascultă Cuvântul Evangheliei și simt că și-au îndeplinit obligațiile spirituale pentru o săptămână întreagă.

3. Pentru câteva ore ei ”aparțin” lui Isus, în restul timpului sunt liberi să-și urmeze propriile dorințe și voință.

4. Adevărații copii ai lui Dumnezeu au renunțat la propriul control asupra vieții lor și s-au supus autorității lui Isus, Efes 1:22-23; 5:24

5. Dacă Isus Hristos este cu adevărat Domnul nostru, atunci avem datoria să-L ascultăm și să căutăm să-I fim plăcuți în tot ceea ce facem, Efes 5:8-11