Loading…

Îl poți sluji pe Dumnezeu cu succes (lecția 1)

 

INTRODUCERE:

Puterea lui Dumnezeu poate lucra în viața ta.

1.Iosua 1:7, 8 – Toți oamenii doresc să reușească într-un anumit domeniu: afaceri, relații de familie, muzică, atletism, politică, educație, etc. Dumnezeu i-a promis lui Iosua că poate avea succes în cea mai importantă activitate din viața lui: să-L slujească pe Dumnezeu.

2. Oamenii astăzi au nevoie de asigurări (încurajări) că pot reuși să fie corecți (drepți) cu Dumnezeu.

a. Oamenii care nu sunt creștini sunt uneori copleșiți de sacrificiile pe care creștinii trebuie să le facă, lucrarea pe care trebuie s-o facă, schimbarea obiceiurilor. Ei devin atât de descurajați că nici măcar nu mai încearcă.

b. Creștinii pot deveni descurajați în timp ce încearcă să trăiască pentru Dumnezeu și descoperă că au eșuat în unele zone. Unii renunța în totalitate. Alții pretind a-L sluji pe Dumnezeu în timp ce trăiesc în păcat și se scuză spunând că nu se poate realiza ceea ce spune Biblia.

3. Scopul acestui studiu este de a arăta că Dumnezeu ne-a oferit toate binecuvântările de care avem nevoie pentru ca noi să-L slujim cu succes pentru a primi viața veșnica (2 Pet.1:3-4).

DISCUTIE:

I. Puterea lui Dumnezeu ne este pusă la dispoziție.

A. Puterea de a cunoaște și de a crede Adevărul.

1. Unii oameni sunt derutați de învățăturile diferite pe care le aud. Dumnezeu poate satisface această nevoie.

a. 2 Tim. 3:15-17 – Scripturile sunt inspirate de Dumnezeu și capabile să ne facă înțelepți spre mântuire. Ele sunt profitabile pentru a ne pregăti pentru orice lucrare bună.

b. 1 Corinteni 2:4, 5 – predicarea lui Pavel a fost în Duhul și cu putere, astfel încât credința noastră să fie în puterea lui Dumnezeu.

c. Romani 1:16 – Evanghelia este puterea lui Dumnezeu de a salva pe cei care cred. Dar credința vine prin auzirea Cuvântului lui Dumnezeu (10:17). Evanghelia este în măsură să producă credință adevărată în inima oricărei persoane oneste.

2. Prin puterea noastră niciodată nu am fi putut determina modul de a obține viața veșnică. Dumnezeu satisface nevoile noastre, oferindu-ne mijloacele de a cunoaște și de a crede adevărul, dacă studiem cu atenție, cu o inimă sinceră, deschisă. (Marcu 7:14; Efes. 3:3-5; Ioan 8:31, 32; Isaia 55:11)

B. Puterea de a rezista oricărei ispite.

1. Oamenii își scuză păcatele, spunând: supunerea este prea dificilă. “Eu nu pot face… Dumnezeu va trebui să mă înțeleagă.” Uneori dăm vina pe Dumnezeu pentru că cerințele Lui sunt prea dificile.

a. 1 Corinteni 10:13 – Acest lucru este valabil pentru orice ispita. Putem fi siguri că acest lucru este adevărat, pentru că se bazează pe credincioșia lui Dumnezeu.

b. Efeseni 6:10-18 – Domnul oferă tărie și putere ca să fim capabili să ne împotrivim puterii lui Satana. Din nou, acest lucru nu este posibil prin puterea omenească dar putem reuși prin puterea armurii lui Dumnezeu.

2. Aceste versete învață că un creștin poate învinge orice ispită. În practică noi toți păcătuim, pentru că nu reușim să utilizăm armele lui Dumnezeu în mod corespunzător (1 Ioan 1:8,10). Dacă noi credem că natura noastră umană ne împinge la păcat și că nimic nu se poate face cu privire la aceasta, nu facem decât să ne uităm la putere noastră în loc să ne uităm la puterea lui Dumnezeu. (Iacov 4:7; 2 Cor. 10:4, 5; Iuda 24)

C. Puterea de a trece prin suferințe și dificultăți.

1. De multe ori greutățile, durerea, boala și persecuțiile ne ispitesc să renunțam la a-L mai sluji pe Dumnezeu. Ne gândim: “La ce folos?”

a. 2 Corinteni 1:3-10 – Pavel a suferit dincolo de puterea omenească, încât nu mai avea nădejde la viață. Cineva ar putea întreba: “Asta nu dovedește că sunt ispite care sunt dincolo de puterea noastră?” Da, poate că este posibil să ne confruntăm cu ispite dincolo de puterea noastră, dar nu dincolo de puterea lui Dumnezeu. Pavel spune că trebuie să învățăm să avem încredere în Dumnezeu.

b. Romani 8:31-39 – Nici suferințele nici dificultățile de orice fel nu sunt capabile să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Suntem mai mult decât biruitori!

2. Dumnezeu nu a spus că va elimina toate problemele din viața noastră. El
ne-a promis că putem suporta, putem rămâne credincioși, pentru a primi viața veșnica în ciuda problemelor noastre. (Filip. 4:11-13; Evr. 11:34)

D. Puterea de a primi viața veșnică.

  1. Efeseni 3:20, 21 – Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi potrivit cu puterea Lui care lucrează în noi.

  2. 1 Petru 1:3-5 – Prin puterea lui Dumnezeu suntem păziți…

  3. 2 Petru 1:3 – Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit, toate lucrurile care țin de viață și evlavie.

  4. Biblia ne învață că nu este imposibil ca un copil al lui Dumnezeu să cadă din har. Însă, ne învață că nu este necesar ca noi să cădem!

  5. Marcu 9:23; Isaia 40:28-31; Efes. 1:19, 20; Fapte 20:32; Iuda 24

CONCLUZIE:

1. Fapte 10:34, 35 – Dumnezeu nu este părtinitor. În fiecare națiune, cei ce se tem de El și lucrează cu dreptate sunt primiți de El.

2. Oricine poate sluji lui Dumnezeu cu succes. Acest lucru nu este doar pentru ceilalți, este și pentru mine și pentru tine.

3. De ce sunt atunci atât de mulți oameni „învinși” în slujirea lui Dumnezeu? Pentru ca ei nu folosesc armura lui Dumnezeu în mod corespunzător! (Efes. 6:10-13)