Loading…

Între real și ideal

 

Filipeni 3:12-15

INTRODUCERE:

1. Există o breșă, între real și ideal, încă de la căderea omului în păcat.

a. Numai trăim într-o lume ideală, Geneza 3:17-24

b. Nu mai sunt oameni ideali, Romani 3:10-11,23

c. Nu mai există relații interpersonale ideale (sociale, căsătorie, biserică etc.).

2. Aceast decalaj dintre real și ideal generează încercări bune și rele pentru a face față acestei situații.

DISCUŢIE:

I. PENTRU UNII, SOLUȚIA ESTE DE A SUPRIMA IDEALUL

A. Neagă standardul perfect, 2 Timotei 3:16-17; Iacov 1:25

B. ”Diluează” (pervertesc) standardul perfect, Galateni 1:8-9

II. PENTRU UNII, SOLUȚIA ESTE DE A ACCEPTA REALITATEA

A. Nu au dorința de a corecta păcatul, 1 Ioan 1:7-9

B. Nu au dorința de a crește, Evrei 5:12-6:1; 2 Petru 3:17-18

III. PENTRU ALȚII, SOLUȚIA ESTE DE A SE STRĂDUI PENTRU IDEAL

A. Prin răbdare cu ei înșiși, 1 Ioan 2:1-3

B. Prin răbdare cu ceilalți:

1. Cu familia, 1 Petru 3:1-2; Efeseni 6:4 

2. Cu frații, Efeseni 4:1-6; 2 Timotei 2:24-26; 4:1-4

C. Însă, “îndelunga-răbdare” nu este “veșnica-răbdare”, 1 Corinteni 5:13; 2 Tesaloniceni 3:6, 14; Apocalipsa 2:20-21

CONCLUZIE:

1. Trebuie să mergem spre mântuire cu smerenie și supunere pe calea chemării noastre, 2 Tesaloniceni 2:14-15

2. ”Copii ai lui Dumnezeu”, nu oameni cu reputația/înclinația de a face rău. A-L imita pe Tatăl nostru ceresc este datoria noastre ca și copii ai Săi, Matei 5:44-45, 48

3. Dumnezeu lucrează în persoana convertită prin Cuvânt și prin intermediul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este un ajutor care nu ne anihilează voința, pentru că noi ne putem împotrivi Lui, 1Tesaloniceni 5:19