Loading…

Ea a făcut ce a putut

 

Marcu 14:3-9

INTRODUCERE

 1. În relatarea sa despre acest incident, Ioan ne spune că femeia care a adus ”un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump” a fost Maria din Betania, sora lui Lazăr și a Martei, Ioan 12:1-8
 2. Acesta nu este același eveniment relatat de Luca, când o femeie păcătoasă a adus ”un vas de alabastru cu parfum”, parfum cu care a uns picioarele lui Isus, Lc 7:36-38
 3. Maria, ”după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Isus” Mc 14:3
 4. Acesta a fost un lucru extrem de profund. Isus tocmai intrase călare în Ierusalim ca un împărat; nu trebuiau să fie împărații unși? Maria a înțeles acest lucru, dar ucenicii nu.
 5. Ucenicii au crezut că această ungere ”extravagantă” cu mir de nard este o risipă, dar Isus a văzut-o ca pe o faptă bună, Mc 14:6

 

DISCUȚIE

I.Privită cu Indignare – vs 4-5

 • Ioan 12:4-6; Psa 50:16-20

 

II.Aprobată de Isus – vs 6-8

 • Mat 10:40, 42; 25:34-40

 

III.O Faptă de Credință – v 8

 • 2Cor 8:1-4, 12 (cf v 9); Iac 2:14-20

 

IV.Un Sacrificiu – vs 3, 5

 • Mc 12:41-44; 2Cor 9:6-8

 

V.O Faptă Făcută din Dragoste

 • Mat 22:37; 1Ioan 5:3

 

CONCLUZIE

 1. Femeia din Lc 7:37-38 a fost copleșită de propriul ei simț al păcătoșeniei și al adorației față de Domnul și Mântuitorul ei. Maria se concentrează doar pe Isus, și fără să știe, pe îngroparea Mântuitorului.
 2. Este un lucru grozav să-L iubim pe Isus pentru tot ceea ce a făcut pentru noi; poate fi și mai minunat să-L iubim pur și simplu pentru cine este El în toată admirația și măreția Sa.
 3. Noi nu suntem mântuiți prin slujire, suntem mântuiți pentru a sluji (Tit 3:8, 14) Slujirea este manifestarea lucrării de mântuire, prin Duhul.
  • Evanghelia este ”slujitorul” binelui universal.
  • Pentru a face bine trebuie mai întâi noi să fim buni.
  • Faptele bune nu au niciun merit, dar nimeni nu poate fi Creștin fără ele.