Loading…

Fericirile (lecția 2)

 

CE BENEFICII VOR AVEA EI? Matei 5:3-12

INTRODUCERE

1. Începutul “Predicii de pe Munte”, este marcat de unul din cele mai cunoscute și îndrăgite pasaje ale Scripturii, pasaj intitulat sugestiv, ”Fericirile” – Mat 5:3-12

2. Cuvântul ”fericire” (gr.”makarios”, Mat16:16-17; Fapte20:35; Iac1:25) înseamnă ”binecuvântare sau bucurie deplină”.

3. Să analizăm ”Fericirile” din punct de vedere al întrebării: ”Ce beneficii vor avea cetățenii Împărăției?”

DISCUŢIE

I. ”A LOR ESTE ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR” – Mat 5:3

A. O Împărăție spirituală, care astăzi se manifestă prin ”Biserică”, manifestarea vizibilă a ”Împărăției cerurilor” – Mat 16:18; Col 1:13; Apoc 1:9

B. În viitor, Împărăția se va manifesta prin ”ceruri noi și un pământ nou”, pentru a-și arăta caracterul său veșnic – Mat 25:34; 2Pet 1:10-11; 3:13 (cf. Apoc cap. 21-22)

II. “EI VOR FI MÂNGÂIAŢI” – Mat 5:4

A. Ei sunt mângâiați chiar și acum – 2Cor 1:3-5

B. Vor fi mângâiați și în viitor – Apoc 21:1-4

III. “EI VOR FI SĂTURAŢI” – Mat 5:6

A. Cu neprihănirea pe care o găsim doar în Hristos – Filip 3:8-9

B. De care ne bucurăm în prezent, prin sângele prețios al lui Hristos – Rom 5:9

C. Pe care o vom primi în toată plinătatea, la nunta Mielului, când vom fi îmbrăcați ”cu in subţire, strălucitor şi curat” – Apoc 19:5-9

IV. ”EI VOR AVEA PARTE DE MILĂ” – Mat 5:7

A. Ne bucurăm acum de iertarea păcatelor prin sângele lui Isus Hristos – Apoc 1:5-6

B. În viitor, prin scăparea de mânia dreaptă a lui Dumnezeu în Ziua Judecății – Rom 5:9

V. ”EI VOR VEDEA PE DUMNEZEU” – Mat 5:8

A. În prezent, îl putem vedea pe Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos – Ioan 14:6-7

B. În viitor, îl vom vedea față în față – Apoc 21:3; 22:3-4

VI. ”EI VOR FI CHEMAŢI FII AI LUI DUMNEZEU” – Mat 5:9

A. Chiar și acum suntem numiți fii ai lui Dumnezeu – 1Ioan 3:1-2

B. Cât atât mai mult, în viitor! – Apoc 21:5-7

CONCLUZIE

1. Beneficiile sunt atât prezente, cât și viitoare.

2. ”Fericirile” sunt modalitatea prin care Dumnezeu ne face să gândim mai mult la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și în interiorul nostru tot odată.

3. ”Ferice de ”nu” fericiți vor fi”. ”Fericirile” sunt active, sunt acum, acest ”acum”, care continuă în timp, pe măsură ce fiecare dintre noi ne îndreptăm spre viitor. Când binecuvântarea este dată (nu spune ”dacă” sau ”când”) ești binecuvântat și binecuvântarea este rezultatul unei vieți trăite în credință.

4. Cu certitudine, beneficiile Împărăției sunt mai mari decât orice poate oferi această lume, sau orice poate aduce persecuțiile acestei lumi în viața creștinului!